Standarde Europene şi Aplicabilitate Locală - Consultanţa în România?

AMCOR, Asociaţia Consultanţilor în Management din România, în colaborare cu EuroTop Consulting au organizat, pe data de 14 mai, Conferinţa regională ”Consultanţa în România - Standarde Europene şi Aplicabilitate Locală”. Evenimentul a avut loc în sala Cristal, a hotelului Opera Plaza din Cluj-Napoca.

Conferinţa a atras pentru 50 de participanţi din diverse domenii de activitate: consultanţi, reprezentanţi ai instituţiilor publice precum şi ai mediului academic.

Evenimentul moderat de către dl. Sorin CAIAN, preşedintele AMCOR, împreună cu dna. Zsuzsanna FAZAKAS, director EuroTop Consulting, a început cu o sesiune interactivă privind aşteptările organizaţiilor client de la piaţa de consultanţă în management din România.

Lucrând în grupuri de lucru, reprezentanţii firmelor de consultanţă în management, prezenţi la eveniment, au prezentat o parte dintre situaţiile concrete pe care le-au întâlnit atât din proiectele desfăşurate în sectorul privat cât şi în cadrul celor din sectorul public, exprimându-şi aşteptările pentru perioada următoare, dar şi propunând soluţii viabile în vederea îmbunătăţirii activităţii, în vederea creării unei platforme de comunicare pentru practicienii din acest sector, dar şi în vederea creării unei voci comune în raport cu autorităţile.

”Nevoia de calitate în serviciile de consultanţă pentru accesarea fondurilor europene” a fost tema prezentării dlui. Petru Luhan, deputat în cadrul Parlamentului European. În viziunea dlui. LUHAN calitatea serviciilor de consultanţă din România poate fi îmbunătăţită şi prin creşterea numărului de activităţi similare desfăşurate de AMCOR, referitoare la partea tehnică, Atestarea Naţională, cât şi la cea etică, membrii AMCOR aderând la un cod etic de conduită profesională. O altă măsură care ar putea influenţa calitatea serviciilor de consultanţă din România ar fi organizarea de cursuri de perfecţionare pentru consultanţi cu ajutorul unor experţi străini, care să împărtăşească din experienţa lor.

Prezenţa dlui. Brian ING, fost chairman al ICMCI, Consiliul Internaţional al Institutelor de Consultanţă în Management, a oferit evenimentului o dimensiune internaţională. Acesta a discutat cu participanţii la conferinţă despre nevoia clienţilor pentru standarde. Totodată, dl. Brian ING a realizat o scurtă trecere în revistă a modului în care a evoluat tipologia consultantului în management din Marea Britanie, de la „wild consultant” din anii '80 la consultantul din zilelor noastre, tipologie aplicabilă şi la nivelul pieţei din România.

Conferinţa regională „Consultanţa în România - Standarde Europene şi Aplicabilitate Locală”  le-a oferit consultanţilor din Nord-Vestul României un bun prilej de schimb de idei privind evoluţia pieţei de consultanţă în management din România, necesitatea aplicării unor standarde specifice de consultanţă în management din perspectiva standardelor europene, prin promovarea unui climat de profesionalism şi etică pe piaţa de consultanţă din România.

Conferinţa regională „Consultanţa în România - Standarde Europene şi Aplicabilitate Locală” se înscrie astfel pe lista de evenimente organizate de AMCOR prin care Asociaţia comunică cu piaţa de consultanţă pentru a afla informaţii despre tendinţele existente dar şi pentru a fi mai aproape de nevoile şi aşteptările jucătorilor din piaţă.