Sesiune atestare națională - 2 noiembrie 2018

AMCOR va organiza vineri, 2 noiembrie 2018, o nouă sesiune de atestare și reatestare națională a firmelor de consultanță și PFA membre.

Atașat puteți regăsi procedura de atestare națională.

Pentru a verifica valabilitatea atestării dvs. vă rugăm să accesați link-ul: http://www.amcor.ro/menu/Atestare-naional.html


Conform procedurii dosarul de atestare națională trebuie să conțină următoarele documente:

1. Cererea de atestare adresată Preşedintelui AMCOR şi Declaraţia de respectare a codului etic al profesiei - Anexa 1 a Dosarului de Atestare
2.  Formular-Informații generale despre firmă - Anexa 2 a Dosarului de Atestare
3.  Formular-Informații despre personal şi logistică-Anexa 3 a Dosarului de Atestare
4.  Formular-Informaţii privind experienţa şi expertiza- Anexa 4 a Dosarului de Atestare
5.  Formular-Situaţia financiară a firmei de consultanţă-Anexa 5 a Dosarului de Atestare
6.  Raport final sau livrabilul unei misiuni de consultanţă finalizate în ultimii 3 ani (câte un livrabil pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se doreşte Atestarea Naţională)
7.  Copie după Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului
8.  Copie după certificatul de înregistrare fiscală CIF al firmei
9.  Copie a Actului Constitutiv al societăţii
10. Copie după ultimile trei bilanţuri anuale încheiate
11. Cel puţin câte o recomandare de la un client pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se solicită acreditarea
12. CV-urile principalilor consultanţi ai firmei (cel puţin un CV pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se solicită acreditarea). 
13. Împuternicire semnată de către reprezentantul legal al firmei pentru persoana care susține interviul (dacă este cazul)

Termene depunere și susținere atestare/reatestare națională:

Până pe 28 septembrie 2018: Confirmarea participării la sesiune pentru a vi se putea emite facturile fiscale aferente taxei de participare în valoare de 100 euro/firmă.
12 octombrie 2018: Trimiterea dosarului în format electronic pe adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.ro
22 octombrie 2018: Trimiterea completărilor solicitate de comisie (dacă este cazul)
2 noiembrie 2018: Interviul cu membrii comisiei de atestare națională

Vă rugăm ca la sesiune să aveți la dvs. dosarul printat și semnat. Firmele și PFA care participă la reatestare pot susține interviul prin Skype. În acest caz, dosarul în original se va trimite prin curier la sediul AMCOR cu cel puțin 2 zile înainte de data interviului.

Interviul din data de 2 noiembrie 2018 va avea loc la sediul AMCOR: str. Avram Iancu, nr. 22, et. 1, sector 2, București. 

Diploma de atestare națională are o valabilitate de 3 ani. 

Pentru detalii vă rugăm să ne contactați pe adresa alexandra.pusca@amcor.ro sau telefonic la nr. 0722.599.503