Răspunsul Şefului Unităţii pentru România din cadrul Direcţiei Generale Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune în Comisia Europeană la primul Raport anual de monitorizare întocmit de CPFE - AMCOR

 

La sfârşitul anului 2011, Comisia Profesională Fonduri Europene din cadrul AMCOR a elaborat primul raport anual de monitorizare a procesului de absorbţie al fondurilor europene pentru perioada martie 2010 - februarie 2011. Raportul a fost transmis şi către DG pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune - Comisia Europeană în atenţia dlui. Comisar Laszlo ANDOR.

Ca urmare a acestui demers, AMCOR a primit în data de 20 decembrie 2011 un răspuns din partea dlui. Philippe Hatt, Şeful Unităţii pentru România din cadrul aceleiaşi Direcţii Generale, prin care activitatea CPFE din cadrul Asociaţiei este apreciată şi încurajată şi pe viitor, dorindu-se respectarea principiului parteneriatului încorporat în variantele preliminare ale Regulamentelor care vor sta la baza exerciţiului financiar 2014-2020.

De asemenea, dl. Hatt va susţine analizarea recomandărilor propuse de către membrii AMCOR de către toţi reprezentanţii autorităţilor române implicaţi în gestionarea fondurilor alocate din Fondul Social European, dar şi implicarea Asociaţiei în discuţii viitoare asupra viitoarelor documente programatice.

Răspunsul poate fi vizualizat aici.