Rezultatele sesiunii de atestare națională AMCOR, 30.03.2017

 

PROCES VERBAL

Sesiunea de Atestare/Reatestare Naţională AMCOR

30 martie 2017

 

Sesiunea de atestare naţională a avut loc pe data de 30 martie 2017, începând cu ora 09:30, la sediul AMCOR (str. Avram Iancu, nr. 22, et. 1, sector 2, București).

 

Firmele înscrise la sesiunea de Atestare Naţională au fost în ordinea susținerii interviurilor:

1. THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY

2. CONCEPT CONSULTING

3. TPA BECKER CONSULT

4. HYGIA CONSULT

5. PMSOLUTIONS

6. ROMAIR CONSULTING

7. FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE

8. EUROTOP CONSULTING

9. PROCONSULTING

10. THESANCO

 

Comisia de examinare a fost compusă din dl. Norbert Hoeckl (PFA), dl. Cristian Găină (GAPA) și dl. Marian Mocan (Expert Consulting). La interviurile de atestare/reatestare a fost prezent și managerul AMCOR, Alexandra Pușcă.

Comisia de examinare a verificat conformitatea dosarelor de atestare şi a solicitat informaţii suplimentare cu privire la proiectele de referinţă alese pentru susţinerea experienţei în ariile de competenţă pentru care s-a solicitat atestarea și cu privire la activitatea societății.

Au fost verificate documentele de constituire ale societăţii, cererea de atestare, domeniile de activitate, situaţiile financiare, cât şi recomandările scrise de la clienţi. De asemenea, s-au consultat rapoartele finale aduse pentru fiecare domeniu de competență solicitat și s-a verificat concordanţa între domeniile de competenţă solicitate de firmele candidate şi expertiza deţinută în acele domenii.

 

1. THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY

Prima firmă intervievată a fost THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY

– candidată la atestare. Firma a fost reprezentată de dl. Alexandru Anghel. După examinarea conformităţii dosarului de către Comisia de Examinare, s-a trecut la prezentarea materialelor pentru domeniile de atestare solicitate.

Domeniile de consultanţă pentru care firma solicită atestarea naţională sunt:

Managementul de proiecte, Management interimar

Alte servicii

Sectoarele de activitate pentru care firma a solicitat atestarea națională:

Agricultură și servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea atestării naționale AMCOR.

 

2. CONCEPT CONSULTING

A doua firmă intervievată a fost CONCEPT CONSULTING – candidată la reatestare. Firma a fost reprezentată de dl. Gheorghe Ciobanu. După examinarea conformităţii dosarului de către Comisia de Examinare, s-a trecut la prezentarea materialelor pentru fiecare domeniu de reatestare solicitat și la discutarea raportului final pentru fiecare domeniu de competență solicitat. Au fost solicitate completări la dosar, acestea fiind trimise pe adresa Asociației în termenele prevăzute de procedura de atestare națională AMCOR.

Domeniile pentru care s-a solicitat reatestarea națională:

Dezvoltarea organizațiilor și strategie

Managementul de proiecte, Management interimar

Sectoarele de activitate pentru care firma a solicitat reatestarea națională:

Industrie și servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea reatestării naționale AMCOR.

 

3. TPA BECKER CONSULT

A treia firmă intervievată a fost TPA BECKER CONSULT – candidată la reatestare. Firma a fost reprezentată de dl. Johannes Becker. Au fost verificate documentele de constituire ale societăţii, domeniile de competență, situaţiile financiare, dar şi recomandările clienților. Completările solicitate au fost trimise pe adresa AMCOR și transmise membrilor comisiei de atestare națională.

Domeniul pentru care firma solicită reatestarea națională:

Management financiar și de risc

Sectoarele de activitate pentru care firma solicită reatestarea națională:

Industrie, agricultură, construcții, servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea reatestării naționale AMCOR.

 

4. HYGIA CONSULT

A patra firmă intervievată a fost HYGIA CONSULT - candidată la reatestare națională. Firma a fost reprezentată de dl. Ciprian Morcan. După examinarea conformităţii dosarului de către Comisia de Examinare, s-a trecut la prezentarea materialelor pentru domeniile de reatestare solicitate.

Domeniile de consultanţă pentru care firma solicită reatestarea naţională sunt:

Dezvoltarea organizațiilor și strategie

Management financiar și de risc

Managementul de proiecte, Management interimar

Sectorul de activitate pentru care firma a solicitat reatestarea națională:

Servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea reatestării naționale AMCOR.

 

5. PMSOLUTIONS

A cincea firmă intervievată a fost PMSOLUTIONS  – candidată la reatestare. Firma a fost reprezentată de dl. Cătălin Tiseac. După examinarea conformităţii dosarului de către Comisia de Examinare, s-a trecut la prezentarea materialelor pentru fiecare domeniu de reatestare solicitat și la discutarea raportului final pentru fiecare domeniu de competență solicitat.

Domeniile pentru care s-a solicitat reatestarea națională:

Management financiar și de risc

Digitalizare și concepte rehnologice

Managementul de proiecte, Management interimar

Sectoarele de activitate pentru care firma a solicitat reatestarea națională:

Servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea reatestării naționale AMCOR.

 

6. ROMAIR CONSULTING

A șasea firmă intervievată a fost ROMAIR CONSULTING – candidată la reatestare. Firma a fost reprezentată de dna. Alina Sandu. Au fost verificate documentele de constituire ale societăţii, domeniile de competență, situaţiile financiare, dar şi recomandările clienților. Completările solicitate au fost trimise pe adresa AMCOR și transmise membrilor comisiei de atestare națională.

Domeniul pentru care firma solicită reatestarea națională:

Management financiar și de risc

Managementul de proiecte, Management interimar

Alte servicii

Sectoarele de activitate pentru care firma solicită reatestarea națională:

Industrie și servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea reatestării naționale AMCOR.

 

7. FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE

A șaptea firmă intervievată a fost FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE – candidată la reatestare. Firma a fost reprezentată de dl. Sorin Dragomir. După examinarea conformităţii dosarului de către Comisia de Examinare, s-a trecut la prezentarea materialelor pentru fiecare domeniu de reatestare solicitat și la discutarea raportului final pentru fiecare domeniu de competență solicitat. Au fost solicitate completări la dosar, acestea fiind trimise pe adresa Asociației în termenele prevăzute de procedura de atestare națională AMCOR.

Domeniul pentru care s-a solicitat reatestarea națională:

Managementul de proiecte, Management interimar

Sectoarele de activitate pentru care firma a solicitat reatestarea națională:

Industrie, agricultură, construcții și servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea reatestării naționale AMCOR.

 

8. EUROTOP CONSULTING

A opta firmă intervievată a fost EUROTOP CONSULTING – candidată la reatestare. Firma a fost reprezentată de dna. Ana Timea Ghiulai. Au fost verificate documentele de constituire ale societăţii, domeniile de competență, situaţiile financiare, dar şi recomandările clienților. Completările solicitate au fost trimise pe adresa AMCOR și transmise membrilor comisiei de atestare națională.

Domeniul pentru care firma solicită reatestarea națională:

Managementul de proiecte, Management interimar

Sectoarele de activitate pentru care firma solicită reatestarea națională:

Industrie, agricultură, servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea reatestării naționale AMCOR.

 

9. PROCONSULTING

A noua firmă intervievată a fost PROCONSULTING – candidată la reatestare. Firma a fost reprezentată de dl. Anatol Palade, iar interviul s-a desfășurat prin Skype. După examinarea conformităţii dosarului de către Comisia de Examinare, s-a trecut la prezentarea materialelor pentru fiecare domeniu de reatestare solicitat și la discutarea raportului final pentru fiecare domeniu de competență solicitat. Au fost solicitate completări la dosar, acestea fiind trimise pe adresa Asociației în termenele prevăzute de procedura de atestare națională AMCOR.

Domeniile pentru care s-a solicitat reatestarea națională:

Dezvoltarea organizațiilor și strategie

Management financiar și de risc

Operațiuni și procese interne

Alte servicii

Sectoarele de activitate pentru care firma a solicitat reatestarea națională:

Industrie, agricultură, servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea reatestării naționale AMCOR.

 

10. THESANCO

A zecea firmă intervievată a fost THESANCO – candidată la reatestare. Firma a fost reprezentată de dna. Angela Gurău, iar interviul s-a desfășurat prin Skype. După examinarea conformităţii dosarului de către Comisia de Examinare, s-a trecut la prezentarea materialelor pentru fiecare domeniu de reatestare solicitat și la discutarea raportului final pentru fiecare domeniu de competență solicitat. Au fost solicitate completări la dosar, acestea fiind trimise pe adresa Asociației în termenele prevăzute de procedura de atestare națională AMCOR.

Domeniile pentru care s-a solicitat reatestarea națională:

Operațiuni și procese interne

Alte servicii

Sectoarele de activitate pentru care firma a solicitat reatestarea națională:

Industrie, construcții și servicii

Membrii comisiei confirmă că firma îndeplinește condițiile pentru obținerea reatestării naționale AMCOR.

 

Rezultatele sesiunii de Atestare/Reatestare Naţională 30 martie 2017: 9 firme reatestate național, o firmă atestată național.

 

Comisia de Atestare Națională AMCOR

Norbert Hoeckl, președinte

Cristian Găină, membru

Marian Mocan, membru

 

Întocmit pe 30 martie 2017, București, de Alexandra Pușcă, managerul AMCOR.