Protocolul Interconfederal European, o reţea dedicată profesioniştilor din Europa

Pe data de 11 februarie 2013, la sediul Camerei Deputaţilor, Palazzo Marini din Roma, Italia, a avut loc semnarea Acordului de Prietenie, Cooperare şi Parteneriat între confederaţiile profesionale organizate la nivel naţional: Confederaţia Profesiilor Liberale din Italia (Confprofessioni), Asociaţia Federală a Profesiilor Liberale din Germania (BFB), Uniunea Profesională din Spania (UP) şi Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR).

Evenimentul, deosebit de important pentru promovarea integrării europene şi mobilitatea profesiilor liberale în această perioadă de creştere şi revenire economică, a fost iniţiat şi susţinut de Confederaţia Profesiilor Liberale din Italia. De asemenea, acest protocol a pus bazele creării unei reţele puternice de relaţii cu organizaţiile interprofesionale majore din alte state membre ale Uniunii Europene.

Confederaţiile semnatare se angajează să acorde o atenţie şi o semnificaţie deosebită necesităţii iniţierii unei dezbateri asupra aspectelor cu caracter european, de interes comun şi îşi propun să coopereze în vederea întăririi rolului profesiilor liberale din Europa, promovării studiilor, organizării de seminarii, facilitării mobilităţii transfrontaliere şi, de asemenea, implementării unor programe comune în cadrul instituţiilor europene.

Manifestarea, care a marcat evenimentul, a fost deschisă de Susanna Pisano, managerul Biroului European al CONFPROFESSIONI – Italia, după care a urmat prezentarea temei  „Profesiile liberale în Europa” susţinută de Paolo Feltrin, cercetător şi analist politic, Universitatea din Trieste.

La eveniment au fost prezenți şi au luat cuvântul reprezentanţi ai unor instituţii care sprijină profesioniştii liberali din Europa: Roberta Angelilli, vicepreşedinte al Parlamentului European, Antonio Cancian, membru al Parlamentului European, Lara Comi, membru al Parlamentului European. De asemenea, au transmis mesaje prin reprezentanţi Antonio Tajani, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil pe probleme de industrie şi antreprenoriat şi Enzo Moavero Milanesi, ministru italian pentru politici europene.

Gaetano Stella, preşedintele Confprofessioni, a prezentat apoi conţinutul Acordului de Prietenie, Cooperare şi Parteneriat. Cu acest prilej au avut loc intervenţii ale reprezentanţilor confederaţiilor interprofesionale naţionale semnatare.

Prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din România, a făcut o prezentare a organizaţiei profesionale pe care o reprezintă, apreciind faptul că evenimentul la care participă este unul deosebit de important pentru profesiile liberale din România, deschizând calea unei colaborări mai strânse între asociaţiile semnatare în interesul lor reciproc.

Alături de preşedintele din România au mai avut prezentări: Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche, secretar tehnic al Uniunii Profesionale (Spania) şi Rolf Koschorrek, preşedintele Asociaţiei Federale a Profesiilor Liberale (Germania).

Pentru profesiile liberale din România deschiderea colaborării cu alte organizaţii cu vechi state de serviciu în Europa are mare importanţă, pe de o parte, prin aceea că noi vom putea învăţa din experienţa celorlalte ţări şi, pe de altă parte, la rândul nostru vom deveni mai vizibili, vom demonstra capacitatea noastră de a avea un rol activ, cu contribuţii relevante la mişcarea generală a profesiilor liberale.

Ne propunem ca în perioada următoare să stabilim împreună un program concret de acţiuni şi manifestări profesionale, având drept obiective analiza problemelor specifice profesiilor liberale, dar şi creşterea aportului acestei profesii la efortul general pentru dezvoltarea economică şi socială” a spus domnul Horia Neamţu.