Propunerile și solicitările AMCOR privind documentele noului apel de proiecte din cadrul POS CCE DMI 1.1.

AMCOR a transmis în data de 29 sept.a.c. o serie de propuneri pentru îmbunătățirea documentelor ce vor sta la baza unui nou apel de proiecte din cadrul POS CCE, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” - Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi. Documentul poate fi consultat aici.

Acest nou apel este rezultatul unei propuneri formulate de către AMCOR și transmisă Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, în cursul lunii iunie a.c. (documentul poate fi consultat aici).