Professional Corner

Vineri, 25 mai 2012, a avut loc prima întâlnire Professional Corner. Coordonator: dna. Georgeta Dendrino (managing director Interact).

Professional Corner reprezintă o platformă de comunicare între practicienii din domeniul consultanței în management, oferindu-le acestora posibilitatea de a intra în contact, de a face schimb de experiență și de ce nu, de a dezbate problematici stringente din acest sector de activitate, totul cu scopul de a găsi soluții optime în vederea profesionalizării și promovării unui climat etic.

Întâlnirea de vineri a fost una de tip informal, în cadrul căreia participanții (reprezentanți ai firmelor membre AMCOR, reprezentanți din mass-media, precum și persoane cu experiență în segmente adiacente consultanței în management) au putut oferi exemple clare din activitatea pe care o desfășoară, insistând asupra problemelor cu care se confruntă cel mai des în oferirea serviciilor de consultanță către organizațiile-client.

În cadrul evenimentului s-a discutat despre: importanța creșterii gradului de profesionalism în exercitarea profesiei prin oferirea de training-uri de calitate și de programe de formare profesională continuă care să răspundă celor mai exigente așteptări.

Un alt aspect de importanță, semnalat de către invitații la acest eveniment a fost: comunicarea, deseori ineficientă din cadrul echipelor de management sau dintre nivelele ierarhice de top management și middle management, fapt care conduce pe termen mediu și lung la crize în cadrul organizației.

În acest sens este necesară și o educare a pieței, pentru creșterea credibilității consultanților în management în relația cu clienții lor, pentru recunoașterea valorii adăugate pe care serviciile de consultanță le aduc și pentru implementarea corectă a strategiei de management.

Printre conceptele cheie discutate în cadrul întâlnirii se numără: 360˚ feedback, ce presupune să fii consultant în management? - gândire strategică.

Professional Corner a fost creat pentru a încuraja consultanţii profesioniştii să facă schimb de idei, să împărtăşească experienţe şi, de asemenea, să îşi transmită know-how-ul dobândit de-a lungul anilor.

Scopul acestei întâlniri și a celor viitoare este acela de a crea o atmosferă profesională precum şi un nivel ridicat al calităţii în practicarea profesiei de consultant în management din România.