Preşedintele AMCOR, dl. Sorin Caian - Despre evoluţia pieţei de consultanţă în management din România

Preşedintele AMCOR, dl. Sorin Caian, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Revista Biz Management. Temele abordate în cadrul acestui interviu sunt evoluţia pieţei de consultanţă în management, cererea privind serviciile oferite de către firmele de consultanţă din România precum şi realitatea economică din ţara noastră.

Cum estimaţi că va evolua piaţa de consultanţă în management în acest an, comparativ cu 2011? De ce? La cât estimaţi că se ridică în acest an piaţa de consultanţă în management? La ce valoare a ajuns în anul 2011?

AMCOR a realizat o cercetare pentru perioada 2011-2012, la care au participat cca. 100 de respondenţi din firme de consultanţă în management din România. În privinţa pieţei de consultanţă în management din România, în anul 2012, comparativ cu anul 2011, participanţii la studiu (51%) prevăd o stagnare a nivelului veniturilor sau o reducere a cifrei de afaceri în 2012 comparativ cu anul 2011 datorată instabilităţii economice şi politice precum şi reducerii bugetelor pentru consultanţă. O altă problemă relevantă este încasarea cu dificultate (sau chiar neîncasarea) onorariilor. Comparând previziunile pentru anul 2012 cu cele din anul 2011 se poate observa că acestea nu s-au schimbat semnificativ dar sunt totuşi uşoare scăderi ale aşteptărilor financiare pentru anul 2012.

Dimensiunea valorică a pieţei de consultanţă este greu de estimat, în primul rând pentru că o serie întreagă de activităţi sunt desfăşurate sub numele generic de consultanţă. Corelând diversele informaţii putem spune fără teama de a greşi că aceasta (piaţa de consultanţă managerială) este situată în intervalul 200-300 de milioane de Euro, tendinţa fiind, în ultimii ani de uşoară scădere. Anul 2012 pare să fie unul de schimbare de trend (spre creştere) dar sunt reţinut în afirmaţii pentru că am avut aceleaşi aşteptări şi în 2010 şi în 2011. Aş mai sublinia (probabil că sunt corelaţii de făcut) că volumul de activitate al membrilor AMCOR a crescut în permanenţă în această perioadă.

Care consideraţi că sunt cele mai importante evenimente interne şi internaţionale, care duc la creşterea cererii pentru serviciile firmelor şi companiilor de consultanţă?

Cererea pentru serviciile de consultanţă este determinată de o serie întreagă de factori, situaţia economică a pieţelor dar şi gradul de educare al clienţilor fiind elemente importante. Cu siguranţă că incertitudinea conduce la limitarea bugetelor în general, unul din locurile în care se taie mai întâi fiind serviciile, inclusiv consultanţa. În timp ce multinaţionalele care sunt mari consumatori de servicii îşi ajustează bugetele în linie cu direcţiile trasate de către firma «mamă», ceea ce afectează de obicei o listă scurtă de furnizori, jucătorii locali iau decizii rapid, fiind ghidaţi de o reducere imediată a costurilor, fără a considera impactul asupra beneficiilor potenţiale.

Piaţa noastră este caracterizată de o pondere extrem de importantă a serviciilor de consultanţă finanţate sau legate de procesul de finanţare din partea Uniunii Europene. Deşi aici putem spune că avem o cerere foarte importantă şi în creştere de servicii de consultanţă, un alt fenomen este extrem de ingrijorător şi anume faptul că se foloseşte drept criteriu de atribuire, aproape în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. Aceasta a condus la atribuirea de contracte în mod frecvent la sume în jur de 50% din bugetul estimat (şi mai scăzut), rabatul fiind făcut în detrimentul calităţii. Interesant este că în acest joc (început din lipsa de capacitate sau din teama autorităţilor contractante de a cuantifica factori calitativi, misiune îngreunată atât de legislaţia specifică cât şi de contextul general) au intrat nu numai autorităţile cât şi consultanţii, care au făcut rabat principiilor eticii şi standardelor profesionale şi au început o cursă accelerată de reducere a preţurilor. Din păcate vom fi conştienţi şi vom cuantifica efectele negative ale acestei politici deabia când vor fi imposibil de recuperat.

Scopul unei asociaţii profesionale nu este acela de a le aduce clienţi membrilor săi, ci mai degrabă de a educa piaţa, de a crea o voce comună a practicienilor din acest domeniu şi de a forma un cadru optim în care fiecare consultant în management să îşi poată desfăşura activitatea într-un mod profesionist şi etic.

Care sunt cel mai des întâlnite cereri ale companiilor din mediul de business local către firmele de consultanţă, în această perioadă? (ex: restructurare, M&A, renegocieri de contracte etc.)

Cererea cea mai frecventă din ultimii ani este legată de pregătirea de proiecte care să beneficieze de finanţare din partea Uniunii Europene (cu transferul către managementul proiectelor în faza de implementare, manifestă în mod recent), ceea ce a condus şi la crearea unor furnizori strict specializaţi pe această componentă. Fără a critica un fenomen tipic de adaptare a ofertei la cerere, mi-aş permite să subliniez faptul că în multe situaţii, această specializare a condus la produse ce încercau să se adapteze cât mai bine criteriilor de evaluare fără a se lua în calcul fezabilitatea reală a proiectelor, ceea ce cu siguranţă nu a condus la creşterea profesionalismului serviciilor oferite.

Cererile legate de eficientizarea operaţiilor (în special utilizarea resurselor umane) sunt des întalnite în ultimii ani. De multe ori restructurările sunt legate şi de proceduri specifice insolvenţei, ceea ce implică activităţi multidisciplinare.

Suportul instituţional (inclusiv pregătirea procedurală, asistenţa în implementare etc.) este o altă activitate din ce în ce mai cerută de clienţi.

M&A este activitatea care a redus cel mai mult viteza în ultimii ani (normal şi în linie cu ceea ce se întâmplă pe piaţa europeană), cererile din acest domeniu fiind sporadice şi departe de anvergura celor întâmplate până în 2008.

Consideraţi noua realitate economică un moment prielnic pentru lansarea firmelor de consultanţă în România? De ce?

Oportunitatea este strict legată de condiţiile din piaţă. Firmele româneşti au intrat în etapa de consolidare (ceea ce implică şi dispariţia unora dintre ele), piaţa pe care activează nemaifiind numai cea naţională ci una extinsă, cuprinzând zona Balcanilor (având în vedere traiectul asemănător în drum spre UE), Republica Moldova (dintr-o multitudine de considerente) şi fostele state CSI (inclusiv Asia Centrală), unde iniţial consultanţii şi apoi firmele româneşti au început să activeze din ce în ce mai mult. Un start-up pentru o firmă de consultanţă generalistă este destul de dificil în acest moment, dar firmele de nişă, cele axate pe un anumit segment de activitate, pot obţine succesul scontat. Toate acestea depind de calitatea consultanţilor pe care îi are (celebra resursă umană), aceasta fiind soluţia.

Există un număr – chiar şi estimativ – al firmelor de consultanţă de pe piaţa din România? Dacă da, care este acesta? A crescut sau a scăzut comparativ cu anii trecuţi?  Câte companii de consultanţă sunt membre AMCOR şi cum a evoluat numărul acestora în ultimii ani?

În momentul de faţă, în România sunt circa 6.000 de firme care deţin codul CAEN aferent activităţilor de consultanţă în management. Cu toate acestea, numai o parte dintre acestea desfăşoară exclusiv servicii de consultanţă în management, unele dintre firme axându-se şi pe oferirea de alte servicii integrate, iar altele (majoritatea) fiind simple vehicule financiare.

Începând din anul 2008 însă numărul acestora a scăzut în fiecare an, pe de o parte pentru că nu au reuşit să facă faţă cerinţelor din ce în ce mai dificile de pe piaţă, iar pe de altă parte pentru că s-au reorientat, schimbându-şi domeniul de activitate.

Referitor la AMCOR, numărul de firme membre a cunoscut în ultimii ani o uşoară creştere, dar şi o modificare în sensul că a crescut ponderea firmelor mari (cu o CA mai mare de 1 milion de euro) înscrise în Asociaţie. În prezent, AMCOR are un număr de peste 80 de firme membre  cu o cifră de afaceri agregată la nivelul anului 2011 de peste 50 de milioane de Euro, şi estimăm ca până la sfârşitul acestui an să ajungem la circa 90-95 de firme membre atestate.