Managementul Proiectelor şi Procedura de Atribuire a Achiziţiilor Publice, 26 - 29 noiembrie 2012

Ttini Smart Ideas organizează în perioada 26 – 29 noiembrie 2012, la Bucureşti, un training intensiv despre “Managementul Proiectelor şi Procedura de Atribuire a Achiziţiilor Publice”

Cei trei formatori care vor susţine acest Workshop au o vastă experienţă în accesarea şi utilizarea corectă a fondurilor europene, fiind totodată coautori ai colecţiei "Ghidul Finanţărilor Europene - de la idee la proiect".


TRAINERI

Aida CATANA - Senior Consultant - Proiecte Europene, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, specialist în management de proiect, elaborarea cererilor de finanţare în vederea obţinerii fondurilor europene, realizarea de documente în domeniul planificarii strategice în context european

Cezarina FALAN - Expert jurist, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene şi formator autorizat CNFPA, coautoare a mai multor lucrări de specialitate ce vizează domeniul achiziţiilor publice

Violeta ŞTEFĂNESCU - Expert jurist, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene şi formator autorizat CNFPA, cu vastă experienţă în traducerea şi revizia juridică a acquis-ului comunitar, couatoare a mai multor lucrări de specialitate în domeniul fondurilor europene.

În cadrul acestei sesiuni se vor dezbate următoarele module:

Modulul 1. Managementul de proiect

Etapele Project Cycle Management: planificare, identificare, formulare, împlementare, audit şi evaluare; Analiza SWOT; Arborele problemă; Actorii interesaţi şi matricea actorilor; Identificarea grupului ţinţă; Stabilirea obiectivitatilor; Stabilirea activităţilor; Durata şi succesiunea activităţilor; Diagrama Gant; Planul resuselor; Planul de achiziţii; Estimarea bugetară; Asigurarea dezvoltării durabile; Egalitatea de şanse; Sustenabilitate.

Modulul 2. Achiziţiile publice în contextul proiectelor cofinanţate din fonduri europene

Cele mai recente modificări ale legislaţiei europene şi româneşti în domeniul achiziţiilor publice; Instituţii relevante pentru sistemul achiziţiilor publice (competenţele ANRMAP, UCVAP, CNSC, Autorităţilor de Management); Principii de bază şi concepte relevante pentru procesul de achiziţie publică: Achizitorii publici şi privaţi (autorităţi contractante şi operatori economici privaţi).

Modul 3. Exemple practice privind pentru elaborarea şi prezentarea ofertei – aplicaţii;

Cum să evităm respingerea documentaţiei de atribuire de către A.N.R.M.A.P.– motive de respingere şi greseli frecvente în elaborearea documentaţiei de atribuire; Transmiterea documentaţiei de atribuire către A.N.R.M.A.P.spre verificare;  Noi reguli în vigoare, în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin _ S.E.A.P. - Accesul, transmiterea şi publicarea anunţurilor/invitatiilor de participare, a documentaţiilor de atribuire, eratelor şi clarificarilor prin S.E.A.P.;Atribuirea contractelor de achiziţii publice; Căi de atac (contestaţia şi acţiunea in justitie);

Taxa de participare: 1200 lei/participant

În preţul taxei de participare sunt incluse: suportul de curs şi materiale auxiliare, sala de curs cu dotările tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.) - Acreditare „ EXPERT ACHIZITII PUBLICE” Cod COR 214 946

Fiecare participant inscris la aceasta sesiune de training până pe  data de 15 noiembrie 2012 va primi GRATUIT o colecţie de ghiduri ce cuprinde: 5 cd-uri, o carte şi un glosar al celor mai utilizaţi termeni din domeniu.

Sesiunea de training se va desfăşura pe o durată de 4 zile, 6 ore/zi

Înscrierile se realizează în baza formularului de participare solicitat la numărul 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail silvana.oprea@proiect-contaplus.ro

Pentru orice detalii atât despre această sesiune cât şi de cursurile open organizate de către compania noastră, accesaţi site-ul www.proiect-contaplus.ro