Invitație - Conferința de lansare a proiectului ”Practică azi pentru a deveni managerul de mâine!”

Academia de Studii Economice din Bucureşti, prin Facultatea de Management şi Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, în parteneriat cu AMCORAsociaţia Consultanţilor în Management din România, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL şi Asociaţia Studenți şi Profesionişti IT&C – ASPI, vă invită să participaţi joi, 29 Mai 2014, la conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/137080 “PRACTICĂ AZI PENTRU A DEVENI MANAGERUL DE MÂINE!”.

Evenimentul se va desfăşura în Aula Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în intervalul orar 11:00-13.00.

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se înscrie pe Axa prioritara 2  „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” – Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” prin contractul POSDRU/161/2.1/G/137080.

Scopul proiectului este: facilitarea tranziției la viața activă pentru 353 studenți la programele de masterat din științele economice prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de orientare, consiliere, dezvoltare personală, mentorat în cariera și stagii de practică la potențiali angajatori.

Evenimentul se va desfăşura cu participarea echipei de proiect, reprezentanţi ai partenerilor, beneficiari, reprezentanţi ai comunităţii academice, reprezentanţi ai studenţilor, ONG-uri, mass-media.

Apreciem interesul dumneavoastră şi vă rugăm să vă confirmaţi prezenţa la adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.ro sau razvan.dobrea@man.ase.ro  până la data de 27 mai 2014.

Agenda evenimentului este disponibilă aici