International Consulting Expertise, firmă membră AMCOR, organizează în perioada 12-18 decembrie 2014 cursul Expert Achiziții Publice, acreditat ANC - Cod COR 214946.

International Consulting Expertise, firmă membră AMCOR, organizează în perioada 12-18 decembrie 2014 cursul Expert Achiziții Publice, acreditat ANC-Cod COR 214946.

Preambul

Vrei să accesezi și să implementezi cu succes un proiect finanțat din fonduri europene?

Vrei să profesezi ca expert achiziții publice  și să ai satisfacția muncii tale?  

Vrei să ai înțelegerea clară a responsabilităților ambelor tabere implicate în achiziția publică: pe de o parte Autoritatea Contractantă și pe de altă parte Beneficiarii de fonduri?

Beneficii:

 • Cursanții vor ști cum trebuie aplicate normele în domeniu și cum să prevină și să depășească obstacolele întâmpinate în activitatea curentă.
 • Cursanții vor avea claritate asupra cunoașterii și aplicării optime a normelor legale în domeniu pentru evitarea corecțiilor financiare aplicate în cadrul proiectelor europene din cauza achizițiilor publice realizate eronat.
 • Creșterea eficienței în gestionarea proiectelor.

Cui se adresează?

Cursul de Achiziții publice se adresează atât personalului din sectorul privat, beneficiar de fonduri europene cât și administrației publice și care trebuie să aplice procedurile de atribuire.

Recomandăm participarea la acest curs a:

 • managerilor de proiect atât din sectorul public cât și din cel privat
 • consultanților care implementează și/sau monitorizează proiecte
 • celor care își doresc să profeseze ca experți achiziții publice în cadrul proiectelor aferente implementării perioadei de programare 2014-2020.

Condiții de acces – pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare:

 • studii superioare (dovedite cu copie de pe diploma de licență)

Despre curs

Prin intermediul analizei legislației în vigoare și a noilor reglementări europene, precum și a exercițiilor, a studiilor de caz, a exemplelor practice prezentate, cursanții vor ști cum trebuie aplicate normele în domeniu și cum să prevină și să depășească obstacolele întâmpinate în activitatea curentă.

Principalele tematici:

 • Cele mai recente modificări legislative şi impactul acestora asupra derulării achizițiilor publice în România
 • Actorii instituționali. ANRMAP, UCVAP, CNSC, AM (în cazul proiectelor cofinanțate din fonduri europene), Autoritatea de Audit, instanțele de judecată
 • Autoritățile contractante și entitățile juridice fără calitate de autoritate contractantă
 • Tipurile de contracte (furnizare, servicii şi lucrări)
 • Estimarea valorii contractului de achiziție publică/acordului-cadru
 • Procedura de atribuire. Determinarea şi alegerea procedurii de atribuire. Privire specială asupra licitaţiei, cererii de ofertă şi negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (articolul 122 litera i şi articolul 252 litera j)
 • Achiziția directă
 • Etapele procesului de achiziție publică: planificarea, elaborarea documentaţiei, anunţul/invitaţia de participare, clarificări şi erate, şedinţa de deschidere a ofertelor, evaluarea ofertelor, preţul aparent neobişnuit de scăzut, atribuirea şi încheierea contractului de achiziţie publică/a acordului-cadru, anularea procedurii, contestaţii, executarea şi încetarea contractului, documentul constatator
 • Dosarul achiziției publice
 • Elemente de utilizare a SEAP
 • Achizițiile în cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri europene.  Legislația relevantă: OUG nr. 66/2011, HG nr. 875/2011, OUG nr. 64/2009, HG nr. 457/2008, actualizate. Rolul Autorității de Management și al Autorității de Audit. Procedura simplificată prevăzută de Ordinul MFE nr. 1120/2013.
 • Nereguli și fraude în cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri europene.


Lectorul

Violeta ȘTEFĂNESCU este consultant în domeniul achizițiilor publice și al accesării și implementării fondurilor europene și trainer (formator autorizat) cu vastă experiență, formând peste 2.000 de cursanți, atât din sectorul public – administrație publică centrală și locală, cât și din sectorul privat, în domenii precum: achiziții publice, accesarea și implementarea fondurilor europene, inclusiv evitarea corecțiilor financiare în cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri europene, prevenirea și combaterea corupției, manager proiect, traduceri juridice.

Jurist de profesie, Violeta este licențiată a Facultății de Drept a Universității din Bucureşti și a College Juridique Franco-Roumain d’Etudes Europeennes (Universite de Paris 1 Pantheon-Sorbonne), aprofundând pregătirea de specialitate în cadrul masteratului „Studii europene și drept comunitar” (Universitatea din București). Violeta a făcut parte din echipa care a asigurat traducerea și revizuirea acquis-ului comunitar în cadrul Institutului European din România, concentrându-se ulterior asupra activității de consultanță și training.

În prezent, Violeta are o activitate susținută ca formator autorizat şi consultant, participând la conferințe de specialitate în domeniul achizițiilor publice și fondurilor europene în calitate de moderator sau speaker.

Violeta are și o bogată activitate publicistică, fiind autoarea/coautorea a numeroase lucrări de specialitate și articole în publicații de profil.

Calendarul de derulare a cursului:   12- 18 decembrie 2014, București

12, 13 și 14 decembrie 2014 (2 zile și jumătate)

12 decembrie, intervalul orar 19:00-21.00,

13 și 14 decembrie, intervalul orar 9.30-17.00

18 decembrie 2014 – examenul

Loc de desfășurare: Cursul se desfășoară la sediul International Consulting Expertise (ICE) din strada Vasile Lascăr, nr. 42-44, etaj 7, sector 2, București.

Contact

Sediul ICE:  + 40 21 201 65 14; office@iceconsult.ro

Cosmina Rapotan-Coordonator Formare: 0741065855; cosmina.rapotan@iceconsult.ro

Andreea Lungu-Asistent Formare: 0730083495; andreea.lungu@iceconsult.ro

www.iceconsult.ro

Link accesare pagină

Link Formular înscriere

International Consulting Expertise (ICE) este o companie de consultanţă și formare profesională cu o experiență de peste 10 ani pe piața din România. Serviciile noastre se caracterizează prin integritate, respectarea standardelor profesionale și promptitudine. Suntem în topul celor mai bune firme de consultanţă din România. lnternational Consulting Expertise (ICE) furnizează servicii integrate de Consultanță, Formare și Coaching transformațional.

Alte cursuri acreditate de ANC organizate de ICE: Curs Expert Accesare Fonduri Structurale, acreditat ANC - Cod COR 242213, Curs Evaluator proiecte, acreditat ANC - Cod COR 241263, Curs Expert Achiziții publice, acreditat ANC - Cod COR 214946, Curs Formator, acreditat ANC - Cod COR 242401.