Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial

Proiect ContaPlus are deosebita plăcere de a vă invita la cel mai important eveniment de acest gen,

Sâmbătă, 7 Aprilie 2012, începând cu ora 9:00, în cadrul Hotelului Novotel, unde va avea loc

Conferinta "Implementarea Sistemului de Control Intern / Managerial",

 susținută de către Experți în Audit și Control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice susținută de către Experți în Audit și Control

Evenimentul se adresează persoanelor responsabile de implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial – SCM în entitățile publice, în conformitate cu OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial, OMFP nr.1389/2006 și OMFP nr.1649/2011 pentru modificarea și completarea OMFP nr.946/2005 privind Codul controlului intern, republicat.

Scopul acestei conferințe este de a informa, dezbate și clarifica cele mai importante aspecte ale implementării Sistemului de Control Intern/Managerial.

În cadrul acesteia se vor aborda următoarele teme de interes:
ORGANIZAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Constituirea structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial;
Rolul, organizarea si atributiile Comisiei de monitorizare;
Elaborarea şi implementarea “Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial”; Model program;
Examinarea modului de actualizare a Programului SCM, în funcţie de contextul organizaţional şi a eficacităţii măsurilor de punere în aplicare;
Analiza gradului de conformitate a Sistemului de Control Intern/Managerial.Gestionarea riscurilor la nivelul entităţii.

IMPLEMENATAREA EFECTIVĂ A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Se vor avea în vedere cel puţin următoarele standarde:
Aplicarea Standardului nr. 4 – Funcţii sensibile;
Aplicarea Standardului nr. 7 – Obiective;
Aplicarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performanţelor;
Aplicarea Standardului nr. 11 – Managementul riscului;
Aplicarea Standardului nr. 17 – Proceduri.

AUTOEVALUAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Chestionarul de evaluare la nivelul compartimentelor funcţionale. Situaţia sintetică prezentată în Anexa nr.4.2. la OMFP nr.946/2005, republicat. Stabilirea cauzelor privind neimplementarea standardelor de control intern/managerial şi formularea de recomandări privind îmbunătăţirea acestui proces pentru perioada următoare.

ÎNTOCMIREA RAPORTĂRILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Raportări trimestriale şi anuale cu privire la implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial;
Întocmirea şi aprobarea în termen a situaţiior trimestriale privind stadiul implementării SCM, în conformitate cu Anexa nr.3, Cap.I din OMFP nr.946/2005, republicat;
Conformitatea datelor conţinute de raportările trimestriale cu privire la stadiul implementării SCM;
Transmiterea raportărilor trimestriale entităţilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard şi a termenelor de raportare.

EVALUĂRILE REALIZATE DE ORGANISME INTERNE/EXTERNE ENTITĂȚILOR

Evaluările realizate de auditorii interni;
Evaluările realizate de Curtea de Conturi. Ghid de evaluare.

PROGRAM:

09:00 – 09:30 întâmpinare invitați
09:30 – 11:00 seminar
11:00 – 11: 20 pauză cafea
11:20 – 13: 30 seminar
13:30 – 14: 30 pauză prânz
14:30 – 16:30 seminar


Persoanele interesate sunt rugate să confirme prezența la eveniment la adresa de e-mail silvana.oprea@proiect-contaplus.ro sau la numărul de mobil 0735.211.513, până la data de 4 aprilie 2012.