INTERVIU Andreea Turcitu, AMCOR: Ar trebui să existe din timp un calendar al lansării Schemelor de finanțare de la bugetul de stat dedicate companiilor

Andreea Turcitu (28 de ani) a absolvit Facultatea de Management Economic – specializarea Managementul Proiectelor din cadrul ASE București în anul 2008, după care a urmat și cursurile unui Master de aprofundare în același domeniu timp de 2 ani, la aceeași instituție. Din anul 2007 și-a început experiența în domeniul fondurilor europene în cadrul unei firme de consultanța din București. Din anul 2010 a început colaborarea pe cont propriu cu diverse companii de consultanța, oferind servicii de scriere și implementare de proiecte finanțate de la UE sau de la bugetul de stat. Tot din 2010 colaborează cu AMCOR ocupându-se, cu precădere, de Comisia Profesională de Fonduri Europene ce reunește toți membri Asociației care desfășoară activitate în acest domeniu.

Finantare.ro: Cum ați putea descrie piața finanțărilor la acest moment?

Andreea Turcitu: Având în vedere perioada de tranziție între cele 2 exerciții financiare, 2007-2013 și 2014-2020, în acest moment piața finanțărilor este una neclară, plină de întrebări atât din partea potențialilor investitori, cât și din partea consultanților. De asemenea, este încă incert ce se întâmplă sau ce se va întâmpla, până la sfârșitul acestui an, cu finanțările rămase din exercițiul precedent.

Finantare.ro: Ce părere aveți de noile programe de finanțare pe perioada 2014-2020?

Andreea Turcitu: Având în vedere ca activitatea mea profesională a debutat cu implementare de proiecte finanțate prin SAPARD, și a continuat cu scrierea și/sau implementarea de proiecte finanțate prin PNDR 2007-2013, POSCCE 2007-2013, POSDRU 2007-2013, însă am avut tangențe cu toate celelalte programe de finanțare (chiar și cu cele finanțate de la bugetul de stat al României), personal am o părere neutră despre noile programe din următoarea perioada. Impresia mea este ca aceste noi Programe Operaționale au fost elaborate, ca și cele anterioare, fără a avea la bază o strategie de dezvoltare pe termen lung bine fundamentată. Condițiile de finanțare consider că nu corespund întru totul situației economico-sociale din România (situație existentă și în perioada anterioară), ceea ce va prespune și perpetuarea anumitor greșeli din exercițiul financiar anterior. În cazul PNDR 2014-2020 (program pe care se bazează majoritatea experienței mele) consider că măsurile de finanțare au fost elaborate destul de ambiguu, fiind mai greu de identificat unde anume poate fi încadrat un proiect pentru finanțare.

Finantare.ro: Care credeți că sunt motivele pentru care nu reușim să luăm toți banii europeni? Care ar fi soluțiile pentru o rată mai mare de absorbție a acestor finanțări?

Andreea Turcitu: Principalele motive consider că sunt următoarele:

a. lipsa unor strategii pe termen lung de dezvoltare a tuturor domeniilor de activitate;

b. documentele strategice existente sunt realizate în mare grabă, neimplicând persoane cheie din spețele vizate și care dețin și o expertiză incontestabilă;
c. birocratizarea excesivă;

d. foarte multe modificări legislative;

e. lipsa de personal calificat în funcțiile de decizie.

Soluțiile cele mai la îndemână consider că ar fi următoarele:

  • reducerea semnificativă a numărului de documente solicitate în diverse etape ale realizării unui proiect (mă refer la eligibilitatea solicitantului, a cheltuielilor, dar și a formularelor standard impuse de către autorități);
  • generalizarea sistemului de înregistrare on-line a proiectelor cu transmiterea documentelor scanate, inclusiv pentru etapa de implementare;
  • elaborarea unor documente unice care să fie baza accesării fondurilor (ex. Ghidurile Solicitantului, Instrucțiuni/Manuale de Implementare), fără ca acestea să fie ulterior modificate la fiecare apel de proiecte; acest lucru presupune însă realizarea unor analize inițiale foarte bine documentate în ceea ce privesc domeniile/activitatile finanțate, condițiile existente în România pentru ca activitățile prevăzute prin proiecte să poată corespundă unor cerințe impuse de către UE etc.
  • eliminarea criteriului cel mai mic preț utilizat în licitațiile publice;
  • crearea unor parteneriate cu asociațiile de profil pentru furnizarea de expertiză.

Finantare.ro: Cum vedeți schemele cu finanțare de la bugetul de stat pentru companii? Le considerați a fi utile?

Andreea Turcitu: Consider că aceste scheme sunt utile, în special, tinerilor și apreciez eforturile instituțiilor publice în acest sens. Există tineri cu idei foarte frumoase și interesante de afaceri, dar mai ales cu dorința în a realiza ceva în viață, principala lor problemă fiind însă lipsa surselor de finanțare. Schemele destinate companiilor ar putea fi cu adevărat utile dacă:
a. bugetele alocate ar fi mult mai mari, astfel încat cât mai multe companii să poata avea șanse la obținerea de finanțare;
b. criteriile de selecție ar fi modificate, astfel încât să fie acceptate proiecte calitative;
c. modificările aduse de la an la an asupra prevederilor din Ghidurile Solicitantului s-ar diminua, atât ca număr, dar și din punctul de vedere al continuțului.

Însă cea mai importantă problema ar fi aceea că nu există un calendar al lansării acestor Scheme de finanțare, care să fie publicat de la începutul anului calendaristic, și care să fie și respectat. Știu că aceste scheme sunt condiționate de aprobarea bugetului anual, însă consider ca persoanele de decizie ar trebui să-și asume responsabilitatea în spijinirea mediului de afaceri printr-un program de activități coerent și transparent.

Finantare.ro: Spuneți-mi, vă rog, ce presupune funcția de Manager Comisii Profesionale din AMCOR?

Andreea Turcitu: Funcția de Manager Comisii Profesionale presupune coordonarea activitătilor celor 3 Comisii: Fonduri, Europene, Achiziții Publice și IT. Ultima are o activitate destul de restrânsă, având în vedere ca printre membri nostri sunt puțini cei care derulează activități pe acest domeniu.

Evident, specificul AMCOR și tendințele actuale, fac ca cea mai intensă activitate să fie în cadrul Comisiei de Fonduri Europene, unde avem peste 60 de firme membre ce derulează activități ce țin de acest domeniu.

Comisia de Achiziții Publice a rezultat ca urmare a problemelor întâmpinate de mulți membri, dorindu-se o îmbunătățire a legislației naționale prin contribuția experienței și expertizei firmelor care se confruntă zilnic în activitatea lor cu aspecte din această arie.

Ca Manager Comisii Profesionale, eu acord suportul logistic pentru întocmirea diverselor documente de poziție în urma consultării și implicării membrilor noștri, dar am și un rol  reprezentativ în fața autorităților implicate pentru sustinerea acestor documente, alături de membri care își doresc acest lucru. De asemenea, sunt cea care informează membri cu privire la diverse aspecte ce apar în domeniile Comisiilor Profesionale, solicitând puncte de vedere sau diseminând informații venite din partea autorităților publice.

Evident, rolul meu nu se limitează doar la activitatea Comisiilor, ci și la implicarea în organizarea diverselor evenimente realizate sub egida AMCOR sau în alte activitati. Consider că activitatea într-un ONG trebuie să presupună implicare voluntară și necondiționată, indiferent de funcția detinută.

Finantare.ro: Ce sfat le-ați transmite cititorilor Finanțare.ro?

Andreea Turcitu: În primul rând, celor care își doresc să obțină finanțări de orice fel, le-aș recomanda să apeleze mai întâi la consultanță de specialitate, cea acreditată și care poate fi verificată prin diverse metode. Cunoștințele minime în domeniu nu îi vor putea ajuta să parcurga lungul drum pe cont propriu. Un consultant corect și profesionist, în opinia mea, este cel care încă de la început își va informa clientul asupra riscurilor și problemelor care ar putea afecta proiectul. Foarte important pentru reusita unui proiect este ca atât scrierea, cât și implementarea să fie realizată împreună cu aceeași echipa de consultanți.

Pentru beneficiarii actuali, foști sau viitori, de finanțări as recomanda ca atunci când întâmpina probleme în realizarea proiectelor lor, să insiste pe lângă autoritățile implicate pentru rezolvarea sau explicitarea acestora, adresându-se tuturor mecanismelor puse la dispoziția lor și de către societatea civilă (ex. asociații de profil). Experiențele anterioare sunt vitale!

Pentru reprezentanții autorităților publice, implicate în managementul diverselor tipuri de finanțări puse la dispoziție mediului de afaceri și nu numai, le-aș recomanda o schimbare de percepție în ceea ce privește societatea civilă. Știm că sunt și excepții, însă majoritate organizațiilor își doresc să sprijine într-un mod constructiv întregul proces de absorbție al fondurilor, punând la dispoziția autorităților chiar și expertiză gratuită. Problemele apar însă atunci când în aplicarea unor recomandări intervine factorul politic și totul se rezuma doar la consultarea formală, de exemplu, a societății civile.

De asemenea, știu că o altă problema de sistem este și lipsa de personal calificat. Însă curios este la noi faptul că nu exista termenul de funcționar “concediat/dat afară” ci doar mutat în altă funcție, în alt minister/instituție tot publica, gestionând tot fonduri publice. Oamenii cu adevărat profesioniști sunt supra-încarcați cu atribuții și responabilități, astfel încât ajung mai devreme sau mai târziu la concluzia ca în mediul privat este mult mai bine. De multe ori am ajuns la concluzia ca problemele de sistem nu vor dispărea niciodată, și asta pentru că nu se dorește, nu pentru că nu ar exista soluții.