IAA Romania Business Barometer - Ce aşteptări să avem de la 2012?


INSEAD Alumni Association Romania (IAA România), organizaţia absolvenţilor INSEAD din România a realizat un studiu, IAA România Business Barometer, ce reprezintă viziunea membrilor IAA România concretizată într-o serie de sondaje de opinie, comunicate periodic, ce vor reda un punct de vedere competent şi avizat asupra evoluţiei mediului de afaceri românesc.

Majoritatea respondenţilor acestui studiu împărtăşesc o viziune relativ optimistă a creşterii economice a acestui an, situată în intervalul 0 - 1.5%. Principalii factori de risc ce ar putea interfera sunt reprezentaţi de un mediu politic instabil, volatilitatea cursului valutar şi o strategie precară în atingerea investiţiilor străine directe. Cu toate acestea, poziţia investiţională a României prezintă un potenţial ridicat în domeniul agriculturii şi al serviciilor imobiliare, iar cele mai des întâlnite provocări experimentate de jucătorii din industriile participante au fost reprezentate de creşterea competitivităţii şi consolidarea pieţei.

Primul studiu din această serie reflectă viziunea membrilor asociaţiei raportată la perspectivele economice ale anului 2012. În acest sens, au fost intervievaţi majoritatea membrilor cu privire la evoluţia creşterii economice din România şi la potenţialii factori de risc ai acesteia, cele mai des întâlnite provocări pe care le-au întâmpinat în industria în care activează, direcţii strategice pentru anul în curs şi care ar fi sectoarele cu potenţial investiţional major.

Participanţii sondajului de opinie, jucători ai mediului de afaceri românesc au răspuns unui set de întrebări ce concretizează aşteptarile pe care aceştia le au de la anul în curs, referitoare la perspectivele economice şi de business.

Creşterea economică din România - scenariu relativ optimist, susţinut de majoritatea respondenţilor în intervalul 0-1.5%

50% dintre respondenţii sondajului, împărtăşesc o viziune optimistă şi susţin perspectiva unei creşteri economice situată în intervalul 0% - 1.5%.

La extremităţile acestor valori membrii chestionaţi se împart în mod egal, cu o pondere de 25%, către o creştere până la 2.5% sau o scădere până la -1.5%, în funcţie de sectorul în care activează.

Un mediu politic instabil şi volatilitatea cursului valutar- principalii factori de risc pentru creşterea economică

Conform opiniei respondenţilor IAA România Business Barometer, factorii cei mai frecvenţi menţionaţi de aceştia, ce ar putea impacta negativ motoarele creşterii economice naţionale s-au prezentat în diferite ponderi. Astfel:

- 37% dintre participanţi au menţionat mediul politic instabil ca factor principal de risc, ce poate genera decizii populiste în perioada electorală sau politici economice guvernamentale prociclice, cauzând astfel derapaje inflaţioniste.

- Factorul de pe locul secund ocupă ponderea de 31% şi este reprezentat de o posibilă deteriorare a climatului economic în UE, strâns corelata cu prăbuşirea EURO, scăderea exporturilor, criza sistemică din Europa şi riscurile politice din ţările emergente.

- 19% dintre respondenţi au prezentat ca factor de risc, dezechilibre economice naţionale determinate de creşterea taxelor, a inflaţiei, criza lichidităţilor, volatilitatea cursului valutar, impactul puternic al crizei asupra băncilor străine prezente în România.

- 13% dintre membrii IAA România au votat pentru perspectiva investiţională, respectiv strategiile precare pentru atragerea investiţiilor străine directe. Acestea au la bază un context financiar nesigur şi dificil pentru mediul de afaceri, ce poate afecta comportamentul de plată, implicând o posibilitate relativ ridicată de default a companiilor.

Alexandru Ghiţă, Preşedinte EDUCATIVA Grup, consideră că „principalii factori de risc pentru o creştere economică sustenabilă sunt reducerea exporturilor, urmată îndeaproape de deciziile populiste într-o perioadă electorală”.

O altă opinie este cea a lui Cristian Ionescu, Country Cluster Manager România, Bulgaria, Slovacia, care afirmă că  „creşterea economică ar putea fi impactată de către o corelaţie directă cu economia UE, ce ar putea intra într-o perioadă de recesiune, gradul puternic de îndatorare atât al companiilor, cât şi al persoanelor fizice, un mediu microeconomic ostil şi un an electoral, cu decizii populiste”. 

Creşterea competitivităţii şi consolidarea pieţei – cele mai des întâlnite provocări experimentate de jucătorii din industriile participante

România a fost puternic afectată de contextul economic actual şi resimte orice schimbări petrecute într-un cadru internaţional, ca urmare a unei economii fragile, afectată de măsuri tot mai convenţionale.

Astfel, în sectorul serviciilor financiare, contextul provocator a fost redat de incidentele de plată prezente într-un număr considerabil şi datorate schimbării strategice a clienţilor din sectorul bancar; ieşirilor de pe piaţă a unor jucători principali, o atenţie sporită acordată preţului, comparativ perioadei anterioare şi consolidările bancare susţinute de fuziuni şi achiziţii.

În domeniul consultanţei, Ioan Carpus, Managing Partner, Six Paths Consulting susţine că „ multe companii au redus sau chiar eliminat bugetul alocat consultanţei externe, concentrându-se doar pe o parte a ecuaţiei (reducerea costurilor), însă pierzând din vedere potenţialul de creştere a veniturilor oferit de inovaţie”.

Alte provocări întâlnite de jucătorii consultanţei sunt scăderea pieţei şi teama investitorilor de a veni în România, sentiment cauzat de structura aparatului fiscal, birocraţia în gestiunea mecanismului fiscal şi lipsa tranparenţei.

Dacă în sectorul serviciilor medicale provocarea majoră a fost reprezentată de consolidarea industriei şi implicit creşterea concurenţei, în telecomunicaţii contextul provocator a fost susţinut de calitatea sistemului educaţional în scădere şi raportată la un sistem de învăţământ defectuos.

În domeniul educaţiei, impactul a fost redat de consolidarea şi creşterea competitivităţii, iar în sectorul pieţelor de capital, de creşterea neconcordanţei dintre aşteptările investitorilor şi cele ale deţinătorilor de active.

Agricultura şi serviciile imobiliare – principalele sectoare cu potenţial investiţional

60% dintre respondenţi au menţionat că posibilitate investiţională a anului curent sectorul agriculturii, oportunitate ce trebuie interpretată în primul rând, prin reorientarea activităţii economice către acele domenii mai puţin afectate de criza financiară, observându-se deja primele semne ale creşterii investiţiilor în acest sector.

Pe locul doi, devansând serviciile medicale, energia şi telecomunicaţiile, un potential investiţional major il au serviciile imobiliare, conform opiniei a 30% dintre membrii respondenţi. 

Schimbări strategice pentru anul 2012

Din punct de vedere a unei potenţiale schimbări strategice a companiilor în care activează, membrii IAA şi-au împărţit în mod egal voturile, respectiv 50% intenţionează să abordeze noi direcţii anul acesta, în schimb cealaltă jumatate îşi va menţine strategia economică aleasă.

Andrei Stamaţian, Prim Vice Preşedinte CEC Bank consideră că „acest context economic este favorabil companiei în care lucrez şi nu ne vom schimba direcţia strategică, una dintre oportunităţi fiind reprezentată de creşterea numărului de clienţi.” 

Contact presă: Emilia Muscalu (0726 351 874/emilia.muscalu@gmail.com)