Despre Professional Corner Oradea - 1 octombrie 2014

 

AMCOR a organizat pe data de 1 octombrie 2014, la Oradea, în colaborare cu Eurotop Consulting și BDO Business Advisory, întâlnirea Professional Corner cu tema ”Probleme și noutăți în fondurile europene”.

Evenimentul a reunit preponderent reprezentanți ai firmelor de consultanță din regiunea Nord-Vest, din cadrul firmelor membre AMCOR, dar și din cadrul unor firme care nu sunt membre ale Asociației.

Prezentarea dnei. Ghiulai Ana Timea (Eurotop Consulting) cu tema ”Probleme întâmpinate în procesul de implementare a proiectelor și noutăți în perioada de programare 2014-2020”, a evidențiat detalii despre rata de absorbție a fondurilor europene defalcată pe programe operaționale, a conținut o listare a principalelor probleme identificate în procesul de implementare a proiectelor, dar și noutățile perioadei de programare 2014-2020 comparativ cu perioada anterioară, 2007-2013.

Principalele probleme identificate în procesul de implementare a proiectelor se referă la domeniul achizițiilor publice, la nerespectarea termenului contractual de 45 de zile calendaristice pentru efectuarea rambursării cheltuielilor, la lipsa finanțării proprii, a prefinanțării sau a finanțărilor bancare, la birocrația excesivă și la cantitatea mare de documente care trebuie pregătite la depunerea fiecărei cereri de rambursare, la termenele prea scurte alocate răspunsurilor la cererile de clarificări, la inexistența unui calendar clar al organizării sesiunilor de depunere pentru programele de finanțare, sau la problemele din programele derulate din bugetul de stat.

Prezentările dlor. Sorin Caian și Gabriel Ioniță (BDO Business Advisory) au insistat asupra rolului pe care AMCOR îl joacă în soluționarea problemelor și reprezentarea regiunilor în cadrul ministerelor.

În prezentarea atașată puteți regăsi detalii despre stadiul actual în care se află implementarea proiectelor cu finanțare europeană, precum și principalele provocări ale perioadei 2014-2020.

Evenimentul a fost unul interactiv a cărui temă de discuție a fost de un real interes pentru practicienii din domeniu.

Ca urmare a organizării acestui eveniment, AMCOR și-a asumat responsabilitatea de a primi propuneri, listări ale problemelor cu care se confruntă atât firmele înscrise în Asociație cât și cele din afara AMCOR în implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Prezentare: ”Problemele întâmpinate în procesul de implementare a proiectelor și noutăți în perioada de programare 2014-2020”

Prezentare: ”Rolul AMCOR în soluționarea problemelor și reprezentarea regiunilor în cadrul ministerelor”