Conferinţa naţională „Achiziţiile publice în România – aspecte concrete, probleme uzuale şi soluții practice” – Ediția a VII-a, Braşov, 8 noiembrie

Proiect ContaPlus organizează pe 8 noiembrie în Braşov, cea de a şaptea ediţie a conferinţei naţionale „Achiziţiile publice în România – aspecte concrete, probleme uzuale şi soluţii practice”.

Evenimentul va beneficia de prezenţa unor invitaţi de marcă, precum domnul Eugen Teodorovici (Ministrul Fondurilor Europene), reprezentanţi ai ANRMAP, domnul Dominic Dumitru (Director General UCVAP), doamna Adela Voicu (Şef serviciu – Serviciul Autorizare POR), doamna Florentina Drăgan (consilier de soluţionare şi membru în colegiul CNSC), domnul Corneliu Burada (expert achiziţii publice), doamnele Violeta Ştefănescu şi Cezarina Fălan (experți consultanţi ai firmei organizatoare, TSI Consultanţă & Training).

În lumina modificărilor preconizate ale legislaţiei achiziţiilor publice, atât pe plan european, cât şi naţional, a asumării propriilor greşeli de către statul român şi suportarea de la bugetul de stat a anumitor corecţii financiare aplicate beneficiarilor de fonduri europene din cauza erorilor comise de ANRMAP (în validarea documentaţiei de atribuire) şi UCVAP, conferinţa îşi propune să abordeze teme de mare actualitate, precum debirocratizarea sistemului achiziţiilor publice, situaţia achiziţiilor derulate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, aspecte nevralgice legate de achiziţia directă şi de modul de calcul al cheltuielilor diverse şi neprevăzute, cu accent pe competenţele autorităţilor cu rol determinant în domeniu: ANRMAP, UCVAP, CNSC, Ministerul Fondurilor Europene.

Vă confruntaţi cu hătişul legislativ şi cu problemele generate de aplicarea în practică a normelor în domeniu? Derulaţi achiziţii publice în cadrul proiectelor cofinanţate din fonduri europene? Sunteți ofertanţi şi nu ştiti cum să faceţi faţă anumitor cerinţe sau solicitări ale autorităţii contractante?

Vă invităm să ne fiţi alături la un eveniment în cadrul căruia vor fi prezentate şi discutate noile direcţii de acţiune în domeniul achiziţiilor publice, unde invitaţii vor răspunde întrebărilor adresate din public, punctual şi concret.

Aceasta este abordarea directă, deschisă şi orientată mereu către găsirea de soluţii la problemele de care practicienii se lovesc în activitatea lor de zi cu zi, cu care Proiect ContaPlus® v-a obişnuit deja!

Pentru mai multe detalii şi pentru înscrieri la conferinţă vă rugăm să accesați accesaţi linkul următor: http://www.proiect-contaplus.ro/cursuri/detalii/curs/achizitiile-publice-in-romania-editia-a-vii-a-545-264#detalii.