Conferinţa naţională Achiziţiile Publice în România - Noi Modificări ale O.U.G. 34/2006, 29 martie 2013, Howard Johnson, Bucureşti

AMCOR vă recomandă conferinţa naţională Achiziţiile Publice în România - Noi Modificări aduse O.U.G. 34/2006. Evenimentul este organizat de către PROIECT CONTAPLUS și va avea loc pe data de 29 martie  2013 în cadrul hotelului Howard Johnson, sala Iridium, din Bucureşti.

Evenimentul va aborda cu prioritate rolul şi atribuţiile instituţiilor implicate în derularea procedurilor de achiziţii publice şi cel de gestionare a finanţărilor publice şi a fondurilor europene, în vederea identificării punctelor nevralgice, potenţial generatoare de litigii. Conferinta de Achiziții Publice se doreşte a fi o platformă de networking şi training pentru experţi, consultanţi, jurişti, economişti etc.

Printre subiectele care vor fi discutate se numără:

- Noutăţile Legislative privind achiziţiile publice: OUG nr. 77/2012 privind modificarea OUG nr.34/2006 publicată în M.Of. nr.827/10.12.2012

- Proiectul Legislativ de modificare a HG 925/2006 privind normele de aplicare a O.U.G. nr.34/2006

- Proceduri. Achiziţia de produse. Achiziţia de servicii. Achiziţia de lucrări.

- Negocierea fără publicare a unui anunţ, ca excepţie

- Noi reguli în vigoare, în lansarea proceurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P. Accesul, transmiterea  şi publicarea anunţurilor/ invitaţiilor de participare, a documentaţiilor de atribuire, eratelor şi clarificărilor prin S.E.A.P.

- Modalități de realizare a 40% din volumul achizițiilor publice prin mijloace electronice în conformitate cu prevederile cuprinse în H.G. 167/2010. Cumpărarea directă prin catalogul electronic; Cererea de ofertă; Licitaţia deschisă; Licitația restrânsă; Etapa finală de licitaţie electronică.

Pe lista speakerilor la acest eveniment se înscriu:

      - Dl. EUGEN TEODOROVICI - Ministru al Afacerilor Europene;

      - Dl. LUCIAN DAN VLADESCU - Preşedinte al A.N.R.M.A.P.;

      - Dna. CRISTINA SPOIALĂ - Şef Serviciu - A.N.R.M.A.P.;

      - Dna. SILVIANA SIMION - Expert în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P.;

      - Dna. VICTORIA HODINA - Ministerul Finanţelor Publice;

      - Dna. DIANA  SPINCIU - Partener DatesRO - Consultant Achiziţii Publice;

Taxa de participare: 400 ron (fără TVA).

Pentru detalii organizatorice vă rugăm să o contactaţi pe dna. Silvana Oprea la nr. de telefon 0735.211.513 sau la adresa de e-mail silvana.oprea@proiect-contaplus.ro

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul: www.proiect-contaplus.ro