Cercetarea ”Piața de consultanță în management din România în perioada 2011-2012”


AMCOR realizează în perioada 9 noiembrie-20 decembrie cercetarea online cu privire la Piața de consultanță în management din România în perioada 2011-2012.

Vă invităm să sprijiniți această inițiativă prin completarea chestionarului disponibil aici.

Completarea sa durează cel mult 8 minute.

Chestionarul pe care se va baza studiul “Piața de consultanță din România în perioada 2011-2012” este structurat în trei părți:

1. Percepția despre AMCOR
2. Venituri, clienți, servicii
3. Organizație/firmă

Întrebările sunt orientate spre cunoașterea volumului și structurii cererii/ofertei de servicii de consultanță pe piața actuală din România, spre identificarea oportunităților și constrângerilor cu care se confruntă firmele de consultanță, și spre măsurarea importanței profesionalismului și eticii pe piața de consultanță.

Întrucât întrebările presupun cunoașterea per ansamblu a activităților firmelor, recomandăm ca respondenții să dețină în cadrul companiei o poziție care să le permită cunoașterea întregii activități (servicii oferite, clienți, consultanți interni, proiecte de consultanță, etc) și a strategiei firmei.

Cercetarea întreprinsă de AMCOR se înscrie în eforturile Asociației de a oferi firmelor de consultanță românești participante la chestionar, precum și firmelor membre, o imagine globală asupra situației curente din piață și asupra tendințelor resimțite.

AMCOR a realizat până în prezent patru studii cu privire la piața de consultanță în management din România, ilustrând evoluția pieței în perioadele 2008-2009, 2009-2010 și 2010- 2011, precum și un studiu al pieței de consultanță din perspectiva organizațiilor client publicat în luna noiembrie 2011. Studiile realizate au fost transmise respondenților și concluziile au fost agregate în studiile anuale asupra pieței europene de consultanță în management realizate de FEACO, Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță în Management.

Respondenții acestui chestionar vor primi un exemplar tipărit din studiul “Piața de consultanță din România în perioada 2011-2012”, precum și un exemplar din studiul “Onorarii și sisteme de onorarii în consultanță”.