Bursa de studiu AMCOR pentru anul universitar 2011-2012

 

Asociația Consultanților în Management din România, AMCOR, acordă o nouă bursă de studiu unui masterand înscris la programul de master de aprofundare “Managementul Proiectelor” din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Metodologia de acordare a bursei de studiu pentru anul universitar 2011-2012 este disponibilă aici.

Data limită pentru trimiterea aplicațiilor (eseuri de max. 3 pagini având drept temă Ce este consultanța în management și care este impactul ei asupra organizațiilor?) este 23 Octombrie 2011.
Procesul de evaluare va avea loc în perioada 24 Octombrie- 4 Noiembrie.

Începând cu anul 2009, AMCOR și-a intensificat activitățile de consolidare a relației dintre mediul academic și mediul de afaceri prin sprijinirea programului de master Managementul Proiectelor.

În cadrul acestei colaborări, AMCOR, prin intermediul firmelor de consultanță membre și a consultanților în management din aceste firme, a derulat numeroase cursuri, a intermediat acordarea de programe de internship și stagii de practică masteranzilor și a participat la evenimente comune.