BERD BAS România: noua schemă de finanţare este disponibilă pe site-ul programului

În 2013 BERD BAS România continuă să ofere sprijin microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesării serviciilor profesionale de consultanţă în afaceri atât prin asistenţă în identificarea nevoilor de consultanţă şi selectarea consultantului potrivit, cât şi prin acordarea de granturi pentru cofinanţarea serviciilor de consultanţă.

Noua schemă de finanţare valabilă în 2013, disponibilă pe site-ul programului, nu aduce modificări majore în ceea ce priveşte granturile oferite, acestea fiind în continuare între 25% și 75% din costul net al unui proiect de consultanţă.

Există totuşi câteva schimbări ce au în vedere strategia programului în 2013, astfel:

- granturi mai mari vor fi disponibile pentru proiecte din domeniile prioritare: eficienţa energetică, protecţia mediului, agricultura, industrie alimentară;

- se va reduce treptat sprijinul acordat proiectelor care vizează introducerea sistemelor de management în condiţiile în care serviciile de consultanţă din această categorie sunt bine reprezentate, iar valoarea adăugată prin programul BAS este redusă. Astfel, aceste proiecte vor fi sprijinite numai în mod excepţional, acordându-se prioritate domeniilor de interes mai sus menţionate.          

Detalii pe site-ul: http://www.basromania.ro/