BDO Business Advisory şi Relians Corp vor reprezenta România în cadrul concursului Constantinus European Award

AMCOR (Asociaţia Consultanţilor în Management din România) a organizat, în perioada 15 mai - 1 decembrie 2013, prima ediţie a concursului  „AMCOR Awards - premiază excelenţa în consultanţa în management şi de afaceri din România”.

Misiunile de consultanţă înscrise în concurs au fost evaluate din punctul de vedere al implementării unor standarde calitative înalte, al relaţiei dintre consultant şi client, al aplicării de metode de management, al performanţei comerciale, al puterii strategice şi al impactului asupra economiei naţionale, respectiv regionale.

Evaluarea proiectelor a fost realizată de către un juriu independent alcătuit din 2 consultanţi cu o importantă experienţă în domeniu şi un reprezentant al mediului academic: dr. ec. ing. Lucian Moţiu, dr. ing. Nicolae Costake şi conferenţiar univ. dr. Marian Năstase.

Membrii Juriului AMCOR Awards au nominalizat două misiuni de consultanţă în management care vor reprezenta România în cadrul concursului „Constantinus European Award”.

Prima misiune de consultanţă a fost realizată de către BDO Business Advisory pentru Comisia Naţională de Prognoză şi priveşte „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi formularea de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu UE şi Comisia Naţională de Prognoză”.

Cea de-a doua misiune nominalizată a fost realizată de către compania Relians Corp  care a prestat pentru primăria oraşului Suceava „servicii de consultanţă privind elaborarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă, prioritizarea proiectelor şi întocmirea schiţei de proiect în vederea implementării „Programului de cooperare Elveţian - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Aria de concentrare tematică 4, Obiectivul 1” oferindu-i beneficiarului asistenţă tehnică pe parcursul evaluării Planului, până la semnarea contractului de finanţare.

Câştigătorii etapei naţionale vor concura în cadrul concursului de la nivel european “Constantinus European Award” cu reprezentanţii Austriei, Spaniei şi Italiei. Anunţarea câştigătorilor şi decernarea premiilor vor avea loc în luna mai la Madrid.

AMCOR Awards reprezintă etapa naţională a concursurilor internaţionale „Constantinus International” şi „Constantinus European Award”.