AMCOR vă recomandă conferinţa „Extinderea S.E.A.P. - Sistemului Electronic de Achiziţii Publice prin trecerea la un sistem dinamic şi oferirea de noi facilităţi pentru utilizatori”

Lucas Consulting Partner Services organizează, în Poiana Braşov în cadrul hotelului Caraiman, în perioada 7-9 Martie 2014, conferinţa cu tema „Extinderea S.E.A.P. - Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, prin trecerea la un sistem dinamic şi oferirea de noi facilităţi pentru utilizatori”. Evenimentul este organizat în colaborare cu experţi ai Sistemului Electronic de Achiziţii Publice.

Scopul conferinţei este de a prezenta noile funcţionalităţi ale Sistemului Electronic de Achiziţii Publice – S.E.A.P. valabile începând cu luna februarie 2014 precum şi analiza unor cazuri concrete ale aplicaţiei S.E.A.P în raport cu cadrul legislativ specific domeniului achiziţiilor publice (O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, acorduri cadru, negocieri fără publicare etc. cât şi legea 337/2006 cu actele normative subsecvente).

 În cadrul acestei conferinţe vor fi discutate următoarele teme:

-      Sistemul de achiziţie dinamic;

-      Planul/programul anual de achiziţii publice;

-      Dosarul achiziţiei;

-      Dosarul companiei.

Prin participarea la acest eveniment, veţi dobândi informaţii referitoare la noile functionalităţi derulate prin mijloacele electronice, cât şi o mai bună înţelegere a noului mod de operare a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice.

Condiţiile de participare sunt precizate în formular de înscriere pe care vă invitam să îl completaţi şi să-l transmiteţi la numerele de fax 0348/ 411 663 /0348 818 599 /0348 818 733 sau la adresele de e-mail cristina.ghita@lcp-consultanta.ro;florentina.lolot@lcp-consultanta.ro .