AMCOR vă recomandă Programul de Masterat Profesional Managementul Proiectelor din cadrul ASE

AMCOR vă recomandă programul de masterat profesional Managementul Proiectelor din cadrul ASE (Academia de Studii Economice din București).

Obiectivul programului este asigurarea unei pregătiri post- universitare academice de tip masterat în managementul proiectelor, în condiţiile utilizarii tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

Masteratul li se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care sunt interesaţi să lucreze în proiecte şi să conducă echipe de proiect, în diverse domenii; precum şi tuturor cetaţenilor români şi ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene. Participanţii la aceste programe au calitatea de student, cu toate drepturile şi obligaţiile acestei calităţi.

Programul este promovat de Asociaţia Project Management România prin recunoașterea diplomelor în cadrul programului internaţional de certificare al IPMA (International Project Management Association).

Programul de masterat Managementul Proiectelor este organizat de Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Pentru mai multe detalii vă rog să accesați link-ul: http://www.management.ase.ro/managementulproiectelor/