AMCOR, partener de dialog al instituţiilor publice din România

 


În data de 12 decembrie 2011, Asociaţia Consultanţilor în Management din România (AMCOR) a participat la Conferinţa Anuală privind stadiul implementării POS CCE, eveniment organizat în cadrul Proiectului de Investiţii pentru viitorul dumneavoastră. Sprijin pentru organizare de evenimente AM POS CCE.

 

Evenimentul a fost moderat de doamna Cătălina Meliţă, directorul general al AM POS CCE, iar ca invitat special a fost prezent europarlamentarul Petru Luhan, membru în Comisia pentru Dezvoltare Regională - Parlamentul European. 

 

Acesta a adus în atenția participanţilor la eveniment o serie de aspecte cu privire la absorbţia fondurilor europene alocate României în prezentul exercițiu financiar. Astfel, aprox.  43% din problemele care stau la baza gradului scăzut de absorbţie sunt legate de achiziţiile publice, următoarele în ordinea importanței fiind lipsa co-finanţării şi lipsa dialogului în privința rezolvării problemelor care apar în etapele de elaborare și de implementare a proiectelor. De asemenea, acesta a anunţat că pentru exerciţiul financiar 2014-2020 pachetele de legi se află în dezbatere în cadrul Parlamentului European, urmând ca finanțările acordate în această perioadă să se axeze pe dezvoltarea infrastructurii – transport, telecomunicații, educaţie şi sănătate.

 

În cadrul conferinţei au fost prezentate principalele probleme cu care se confruntă reprezentanţii AM și OI în implementarea POS CCE: retrageri înainte de contractare, întârzieri foarte mari în perioada de evaluare a Cererilor de Finanțare, la semnarea contractelor, precum și în verificarea Cererilor de Rambursare, cu efecte directe în întârzierea finalizării implementării proiectelor. Cauza principală a acestor probleme se regăsește în ”dificultățile în a obţine şi a asigura fluxul de numerar necesar pentru desfăşurarea şi co-finanţarea proiectelor” întâmpinate de către beneficiari. Problema majoră cu care se confruntă întreaga Autoritate de Management, inclusiv Organismele Intermediare, constă în personalul extrem de redus în comparație cu cel al altor Autorități de Management, imposibilitatea accesării fondurilor alocate în cadrul axei 5 - Asistenţă Tehnică, din cauza realocărilor de fonduri realizate de la lansarea Programului. O altă problemă semnalată de reprezentanții OI este cea a ”lipsei de colaborare a direcţiilor administrative din Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri”.

 

O veste importantă adusă la cunoștința publicului în cadrul Conferinței se referă la modificarea sprijinului nerambursabil acordat în cadrul Operațiunii 1.3.2 Sprijin pentru consultanță, acordat IMM-urilor, care va crește de la 10.000Eur/proiect la 40.000Eur/proiect, cheltuielile eligibile nefiind legate strict de activitatea curentă a solicitanților. La această modificare a contribuit şi AMCOR prin transmiterea în data de 9 septembrie a.c. a unei scrisori care a cuprins recomandări, venite din partea membrilor Asociației, pentru îmbunătățirea prevederilor din Ghidul Solicitantului. Această scrisoare a venit ca răspuns la întâlnirea care a avut loc în data de 29 august 2011 între reprezentanții AMCOR și reprezentanții AM POS CCE, la invitația adresată de Directorul General, dna.Cătălina Meliță, în vederea consultării asupra documentelor ce vor sta la baza lansării noului apel pe Operațiunea 1.3.2.

 

Ca promotor al unei pieţe de consultanţă în management din România, bazată pe principiile eticii, responsabilităţii şi profesionalismului, AMCOR îşi propune să fie un partener de dialog deschis și apolitic în relaţie cu instituţiile publice. 

 

Articol redactat de Andreea Fieroiu si Teodora Buga