AMCOR, partener 1 în proiectul de practică POSDRU/161/2.1/G/137080

AMCOR este partener în proiectul POSDRU ”Practică azi pentru a deveni managerul de mâine!”

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se înscrie pe Axa prioritară 2  „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” – Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” prin contractul POSDRU/161/2.1/G/137080.

Scopul proiectului este: facilitarea tranziției la viața activă pentru 353 studenți la programele de masterat din științele economice prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de orientare, consiliere, dezvoltare personală, mentorat în cariera și stagii de practică la potențiali angajatori.

Reprezentanții firmelor care doresc să se implice în proiect sunt rugați să trimită un mail pe adresa dlui. Răzvan Dobrea razvan.dobrea@man.ase.ro