AMCOR lansează chestionarul privind cercetarea on-line cu privire la Piaţa de consultanţă în management din România în perioada 2012-2013

AMCOR realizează în perioada 21 decembrie 2012 – 1 februarie 2013 cercetarea on-line cu privire la Piaţa de consultanţă în management din România în perioada 2012-2013.

Vă invităm să sprijiniţi această iniţiativă prin completarea chestionarului disponibil la adresa  http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=5462  

Completarea sa durează cel mult 8 minute.

Întrucât întrebările presupun cunoaşterea per ansamblu a activităţilor firmelor, recomandăm ca respondenţii să deţină în cadrul companiei o poziţie care să le permită cunoaşterea întregii activităţi (servicii oferite, clienţi, consultanţi interni, proiecte de consultanţă etc.) şi a strategiei firmei.

Cercetarea întreprinsă de AMCOR se înscrie în demersul Asociaţiei de a oferi o imagine globală asupra situaţiei actuale din piaţă şi asupra tendinţelor resimţite. În acest sens vom invita cât mai multe firme de consultanţă (membre şi nemembre AMCOR) să participe la cercetare.

AMCOR a realizat până în prezent cinci studii cu privire la piaţa de consultanţă în management din România, ilustrând evoluţia pieţei în perioadele 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, precum şi un studiu al pieţei de consultanţă din perspectiva organizaţiilor client publicat în luna noiembrie 2011. Studiile realizate au fost transmise respondenţilor şi concluziile au fost agregate în studiile anuale asupra pieţei europene de consultanţă în management realizate de FEACO, Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Consultanţă în Management.