AMCOR lansează chestionarul ”Piața de consultanță în management din România în perioada 2015-2016

AMCOR, Asociația Consultanților în Management din România, vă invită să vă alăturați inițiativei de a realiza studiul ”Piața de consultanță în management din România în perioada 2015-2016”, completând chestionarul de mai jos:

https://onedrive.live.com/redir?page=survey&resid=B15CAAAEC5D9DAEA!114&authkey=!AJiy6HbczpmyxQ4&ithint=file%2cxlsx 

AMCOR reprezintă un grup de peste 70 de firme de consultanță și training în management, inclusiv lideri ai pieței în domeniu.
 
Chestionarul pe care se bazează studiul ”Piața de consultanță în management din România în perioada 2015-2016” este structurat în trei părți:
 
1. Percepția despre AMCOR
2. Venituri, clienți, servicii
3. Organizație/firmă
 
Întrebările sunt orientate spre cunoașterea volumului și structurii cererii/ofertei de servicii de consultanță pe piața actuală din România, spre identificarea oportunităților și constrângerilor cu care se confruntă firmele de consultanță și spre măsurarea importanței profesionalismului și eticii pe piața de consultanță.
 
Nu există răspunsuri corecte sau greșite - ne interesează doar părerile dvs. sincere, pentru a avea o imagine corectă atât asupra situației curente din piața de consultanță din România, cât și asupra AMCOR.
 
Cercetarea întreprinsă de AMCOR se înscrie în eforturile Asociației de a le oferi firmelor de consultanță românești participante la chestionar, precum și firmelor membre, o imagine globală asupra situației curente din piață și asupra tendințelor resimțite.
 
AMCOR a realizat până în prezent mai multe studii cu privire la piața de consultanță în management din România, ilustrând evoluția pieței în perioadele 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015, precum și un studiu al pieței de consultanță din perspectiva organizațiilor client, publicat în noiembrie 2011. Studiile realizate au fost transmise respondenților și concluziile au fost agregate în studiile anuale asupra pieței europene de consultanță în management realizate de FEACO, Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță în Management.
 
Chestionarul va fi disponibil spre completare în perioada 02 februarie-29 februarie 2016.
Completarea sa durează cel mult 8 minute, iar informațiile solicitate nu sunt din categoria celor confidențiale, fiind informații care se regăsesc și în bilanțurile firmelor, publicate de către Ministerul Finanțelor pe propriul site.
 
Respondenții acestui chestionar vor primi gratuit rezultatele studiului și astfel vor avea oportunitatea să înțeleagă mai bine structura pieței de consultanță din România, să pună propriile lor rezultate financiare în contextul general al pieței, dar și să înțeleagă modul în care actorii din piață previzionează evoluția acesteia în anul 2016.
 
Vă mulțumim pentru participare!