AMCOR şi PNDR parteneri în promovarea campaniei „PNDR vine în Satul Tău”

AMCOR a semnat de curând un parteneriat de promovare cu scopul de a   sprijini  procesul de implementare al campaniei de informare cu privire la implementarea proiectelor europene finantaţe prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Campania presupune derularea unui circuit naţional de informare a beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), precum şi a potenţialilor beneficiari, privind derularea fondurilor europene acordate prin PNDR. Campania „PNDR Vine în Satul Tău!” este organizată în cadrul proiectului „Organizare de sesiuni de diseminare a informaţiilor şi dezbateri publice”.

Campania se realizează sub forma de caravana informativă, în cadrul căreia 15 rulote expoziţionale parcug un traseu naţional în toate judeţele ţării. Aceste caravane efectuează săptămânal deplasări în peste 3.200 de comune, timp de 10 luni, astfel încât să poată oferi informaţii şi distribui materiale informative şi promoţionale către cel puţin 160.000 de beneficiari PNDR (atât ai proiectelor de investiţii încheiate cu APDRP, cât şi ai plăţilor directe acordate prin APIA) şi către publicul larg.Până la data de 31 oct. vor fi organizate evenimente pentru prezentarea liniilor de finanţare aferente Axei 1 PNDR – „Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”, şi Axei 3 PNDR – ”Calitatea vieţii în mediul rural şi diversificarea economiei rurale”.

Detalii despre campanie, inclusiv traseul actualizat pe fiecare judeţ în parte, găsiţi pe site-ul oficial: www.caravanapndr.ro.