AMCOR şi Bursa de Valori Bucureşti, parteneri în promovarea pieţei de capital din România

Reprezentanţii AMCOR s-au întâlnit cu cei ai Bursei de Valori Bucureşti cu scopul de a identifica împreună modalităţi pentru promovarea pieţei de capital, astfel încât membrii Asociaţiei:

- să primească mai multe informaţii despre posibilitatea accesării de finanţare prin bursă,

- să poată promova în rândul companiilor cărora le oferă consultanţă principiile de guvernanţă corporativă.

Finanţarea prin bursă

Până acum, în cei 17 ani de existenţă ai Bursei de Valori Bucureşti, nici o companie de consultanţă nu şi-a listat acţiunile, ceea ce înseamnă că, dacă privim către pieţele de capital din alte ţări unde sectorul este bine reprezentat, acest tip de finanţare are un mare potenţial de dezvoltare. Bursa de Valori Bucureşti oferă soluţii de finanţare atât pentru companiile mari, prin listarea acţiunilor şi/sau emisiunea de obligaţiuni pe piaţa reglementată, cât şi pentru IMM-uri sau chiar start-up-uri care au un plan de afaceri bine stabilit, prin listarea acţiunilor şi/sau emisiunea de obligaţiuni pe sistemul alternativ de tranzacționare CAN, o piaţă cu criterii flexibile, caracterizată prin proceduri simplificate de listare.

În prezent, pe piaţa reglementată administrată de BVB se tranzacţionează acţiunile emise de 81 de companii, iar valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni realizată în primul semestru din 2012 a fost de 4.874 mil. RON. Miercuri, 3 octombrie 2012, a început şi tranzacţionarea acţiunilor primei companii listate pe CAN, ProVorbas S.A. Bucureşti.

Printre avantajele finanţării prin bursă şi beneficiile calităţii de companie listată, putem enumera: accesul la capitalul necesar dezvoltării şi creşterii organice a afacerii, creşterea vizibilităţii şi notorietăţii companiei pe plan naţional şi internaţional în rândul partenerilor de afaceri şi clienţilor actuali, stabilirea unei valori de piaţă a companiei, aprecierea cotei manageriale pe piaţă, precum şi facilizarea accesării altor tipuri de finanţare.

Guvernanţa corporativă

BVB, prin Institutul său de Guvernanţă Corporativă (IGC), a emis în 2010 un Cod de Guvernanţă Corporativă, care oferă neexhaustiv principii de implementare a cadrului guvernanţei, conform celor mai bune practici internaţionale în domeniu. Pentru creşterea transparenţei, companiile listate la BVB sunt încurajate să adopte total sau parţial principiile Codului de Guvernanţă Corporativă, ca un pas în dezvoltarea sustenabilă a companiei pe termen lung. Companiile transmit anual către BVB o Declaraţie de conformare sau neconformare cu prevederile Codului ("Declaraţia Aplici sau Explici"), care conţine informaţii privind principiile de guvernanţă corporativă implementate în mod efectiv de către acestea.

Unul dintre obiectivele BVB şi IGC este reprezentat şi de promovarea cuantumului internaţional de cunoștințe profesionale către personalul companiilor deţinute public din România, precum şi de perfecţionarea acestora din punct de vedere teoretic şi practic, prin cooperarea internaţională şi standardizarea expertizei.