AMCOR şi Academia de Studii Economice din Bucureşti, parteneri în proiectul: "Practică de calitate pentru manageri - manageri de calitate în practică"Investeşte în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
 
Titlul proiectului: „Practică de calitate pentru manageri – manageri de calitate în practică!”
Contract: POSDRU/109/2.1/G/81513
Beneficiar: Academia de Studii Economice din București
Partener: AMCOR, Asociaţia Consultanţilor în Management din România
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
„Practică de calitate pentru manageri – manageri de calitate în practică!”
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Consultanţilor în Management din România (AMCOR), derulează începând cu data de 03.01.2012 proiectul Practică de calitate pentru manageri – manageri de calitate în practică, care îşi propune să ofere unui număr de 150 de studenţi la programele de masterat, oportunitatea de a beneficia de stagii de pregătire practică.
 
Obiectivul acestui proiect constă în dezvoltarea de competenţe şi abilităţi pentru studenţii la programele de masterat, prin oferirea stagiilor de practică din domeniul managementului, în vederea îmbunătăţirii inserţiei acestora pe piaţa muncii.
 
Conferinţa de lansare a proiectului este organizată de Academia de Studii Economice din Bucuresti, pe data de 21 februarie 2012, în Aula Magna, între orele 10.00-12.00. Vor fi prezenţi reprezentanţi ai Beneficiarului şi ai Partenerului, reprezentanţii firmelor care organizează bazele de practică, masteranzi, precum şi alţi invitaţi.
 
Informaţii suplimentare referitoare la proiect pot fi accesate la adresa www.practicamanager.ase.ro
 
 
Comunicatul de presă poate fi accesat în format pdf aici.
 
Invitația la conferința de lansare a proiectului poate fi accesată aici.
 
Contact:
Manager proiect,
Conf. univ. dr. Răzvan Cătălin DOBREA
tel.: 0040–21–319.19.00, int. 466
e-mail: razvan.dobrea@man.ase.ro