AMCOR a publicat cel de-al 8-lea Raport de Monitorizare a procesului de absorbţie a fondurilor europene

 

AMCOR, prin intermediul Comisiei Profesionale Fonduri Europene, a publicat al 8-lea Raport de Monitorizare a procesului de absorbţie a fondurilor europene.

Raportul cuprinde o sinteză a principalelor probleme întâmpinate de membrii AMCOR în perioada august-noiembrie 2011, în activităţile care privesc obţinerea de fonduri structurale, cât şi propuneri de soluţii pentru îmbunătăţirea procesului de absorbţie.

În cuprinsul acestui Raport au fost vizate următoarele programe de finanţare:

1. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

2. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

3. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

4. Programul Operaţional Regional

5. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

6. Programul IPA de Coordonare Transfrontalieră România-Serbia

7. Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare - Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.

Documentul este disponibil aici.

Rapoartele de monitorizare nr. 1,2,3,4,5,6,7 aferente perioadei martie 2010 - august 2011, se pot solicita în scris, la adresa andreea.fieroiu@amcor.ro. De asemenea, aceste rapoarte sunt disponibile pe site, în pagina dedicată Comisiei Profesionale Fonduri Europene.

Prin intermediul rapoartelor de monitorizare periodice, AMCOR îşi propune să asigure un cadru organizat pentru schimburi profesionale legate de problematica formulării, finanţării, contractării, implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare europeană, formulând întrebări, luări de poziţie, bune practici, răspunsuri la problematica menţionată, adresate atât Autorităţilor de Management cât şi Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.