AMCOR a publicat al doilea Raport de Monitorizare a procesului de absorbție a fondurilor structurale

 

AMCOR, prin intermediul Comisiei Profesionale Fonduri Structurale, a publicat al doilea Raport de Monitorizare a procesului de absorbție a fondurilor europene.

Raportul cuprinde o sinteză a principalelor probleme întâmpinate de membri AMCOR în perioada iunie-iulie 2010 în activitățile ce privesc obținerea de fonduri structurale, cât și propuneri de soluții pentru îmbunătățirea procesului de absorbție.

În cuprinsul acestui raport au fost vizate următoarele programe de finanțare:

1. Programul Național de Dezvoltare Rurală;
2. Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice;
3. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
4. Schema de ajutor de stat instituită prin HG nr.1164/2007.

Documentul este disponibil aici.
Raportul de monitorizare nr.1, aferent perioadei martie-mai 2010, este disponibil aici.

Prin intermediul rapoartelor de monitorizare periodice, AMCOR își propune să asigure un cadru organizat pentru schimburi profesionale legate de problematica formulării, finanţării, contractării, implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare europeană, formulând întrebări, luări de poziţie, bune practici, răspunsuri, la problematica menţionată, adresate atât Autorităților de Management, cât și Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.