AMCOR a propus o definiţie a profesiilor liberale în cadrul conferinţei UPLR „Profesiile liberale şi concurenţa”

 

Pe data de 1 noiembrie 2011, în cadrul conferinţei „Profesiile liberale şi concurenţa” organizată de Uniunea Profesiilor Liberale din România, AMCOR, prin intermediul d-lui Mihai Svasta, preşedinte, a prezentat definiţia profesiei liberale din România: Profesia liberală este acea profesie liberală prestată în baza unui talent/a unei aptitudini sau în baza unei pregătiri profesionale specifice sau corespunzătoare, oferind servicii intelectuale sau conceptuale în beneficiul clientului sau al societăţii.

Deşi există o serie de acte legislative în care se fac referiri la profesiile liberale, la ora actuală în România nu există un cadru legislativ care să reglementeze caracteristicile profesiei liberale. Definiţia propusă este rezultatul unui studiu aprofundat al directivelor emise de Comisia Europeană, al deciziilor Curţii Europene de Justiţie şi al legislaţiei din Franţa, Germania, Austria şi Marea Britanie.

Definiţia oferită vine să ofere un cadru de referinţă în exercitarea profesiei liberale. Elementele definitorii ale profesiei liberale, în viziunea AMCOR, sunt următoarele: existenţa unui cod etic/cod deontologic, existenţa unui nivel specific/corespunzător de pregătire pentru practicarea profesiei sau a unui talent/aptitudini speciale şi existenţa unui corp profesional cu rol de reprezentare, îndrumare, reglementare şi supraveghere a profesiei.

De asemenea, preşedintele AMCOR, domnul Mihai Svasta a enunţat şi principiile care ar trebui să guverneze exercitarea unei profesii liberale, şi anume: independenţa (în relaţia cu clienţii), responsabilitatea, profesionalismul şi etica (respectarea codului deontologic).

Conferinţa UPLR a reunit reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei, ai Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale şi Intelectuale din Belgia, ai Parlamentului României, ai Comisiei Parlamentului European pentru Piaţă Internă şi Protecţia Consumatorilor, ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, alături de reprezentanţi ai principalelor organizaţii profesionale din România.