AMCOR a devenit membru al Centrului de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din cadrul Universităţii Titu Maiorescu

AMCOR (Asociaţia Consultanţilor în Management din România) a încheiat un acord de colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Titu Maiorescu cu scopul de a creşte calitatea în învăţământul superior economic şi de a crea premisele pentru o integrare mai bună a absolvenţilor pe piaţa muncii.

Odată cu semnarea acestui acord de colaborare, Asociaţia a devenit membru al Centrului de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din cadrul Universităţii Titu Maiorescu.

În cadrul Centrului a fost lansat proiectul „Universitatea şi Angajatorul - o echipă pentru calitatea educaţiei în ştiințe economice” prin care se urmăreşte dezvoltarea, împreună cu partenerii din mediul privat, a unei serii de activităţi pe următoarele direcţii de abordare:

- orientarea profesională şi dezvoltarea competenţelor studenţilor pentru integrarea facilă a acestora pe piaţa muncii;
- motivarea studenţilor şi a potenţialilor studenţi pentru dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul economic, prin acordarea unor burse private și oferirea unor stagii de practică de către firmele partenere;
- informarea studenţilor cu privire la oferta educaţională şi proiectele conexe dezvoltate de centru;
- adaptarea  continuă a programelor de învăţământ la cerinţele actuale ale pieţei muncii.

Pentru informatii suplimentare privind activitatea Centrului de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământului Superior Economicvă recomandăm să accesaţi www.utm.ro şi www.facebook.com.