AMCOR a acordat o bursă de studiu

 

Asociația Consultanților în Management din România, AMCOR, a acordat o nouă bursă de studiu unui masterand din anul I înscris la programul de master de aprofundare “Managementul Proiectelor” din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Aplicațiile pentru bursa acordată de AMCOR au constat în eseuri având drept temă Particularitățile managementului de proiect în România.

Începând cu anul 2009, AMCOR și-a intensificat activitățile de consolidare a relației dintre mediul academic și mediul de afaceri prin sprijinirea programului de master Managementul Proiectelor.

În cadrul acestei colaborări, AMCOR, prin intermediul firmelor de consultanță membre și a consultanților în management din aceste firme, a derulat numeroase cursuri, a intermediat acordarea de programe de internship și stagii de practică masteranzilor și a participat la evenimente comune.