Cum devin membru?

 

Condiţii preliminare:


Pot deveni membri AMCOR doar persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- au cel puțin 1 an de activitate
- au drept obiect principal sau secundar de activitate cel puţin unul dintre domeniile consultanţei în management (definite în STATUTUL Asociaţiei)

Paşi pentru înscriere:

1. Completarea Cererii de înscriere și trimiterea ei, alături de un certificat constatator de la Registrul Comerțului, la numărul de fax 031.817.44.81 sau la adresa alexandra.pusca@amcor.ro

2. După verificarea informațiilor și a corectitudinii completării cererii de înscriere, veţi primi pe adresa de e-mail declarată răspunsul AMCOR și dacă acesta este pozitiv factura proformă aferentă taxei de înscriere.

Taxa de înscriere este echivalentul în lei a sumei de 100 euro. Această taxă este diferită de cea de atestare/reatestare națională.

O firmă înscrisă în AMCOR are obligația de a participa la prima sesiune de atestare organizată de AMCOR după momentul înscrierii, cu excepția cazului în care între data înscrierii și data stabilită pentru sesiunea de atestare sunt mai puțin de 60 de zile. În acest caz, o firmă înscrisă va fi programată la o viitoare sesiune de atestare. În cazul neparcurgerii procedurii de atestate în aceste termene, firma va fi suspendată din calitatea de membru.

Pentru mai multe informații despre atestarea AMCOR, vă rugăm să consultați secțiunea Atestare Națională.

Conform statutului, drepturile membrilor AMCOR sunt:

- să fie susţinuţi şi promovaţi în activitatea lor profesională în ţară şi străinătate;
- să participe la adunările generale, precum şi la toate activităţile şi manifestările AMCOR;
- să fie aleşi în organele de conducere şi de lucru ale asociaţiei;
- să colaboreze la publicaţiile asociaţiei;
- să adreseze cereri Consiliului Director şi Preşedintelui pentru orice problemă profesională de interes comun, solicitând supunerea acesteia următoarei Adunări Generale. Cererea trebuie să fie adresată în scris Preşedintelui cu cel puţin 5 zile înainte de data adunării generale;
- să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune asociaţia;
- să beneficieze de toate condiţiile oferite de aceasta pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale;
- să folosească în titulatura firmei calitatea de membru AMCOR;
- să fie incluși în baza de date cu competenţe, care este accesibilă potenţialilor clienţi pe site-ul AMCOR;
- să le fie transmise solicitările de servicii adresate AMCOR;
- să se înscrie la sesiunile de certificare CMC;
- să utilizeze logo-ul AMCOR, cu respectarea prevederilor Regulamentului de folosire a mărcii colective „AMCOR”.