Programare 2014 - 2020

Prezentări ale Programelor Operaționale 2014-2020

Prezentare.generala.2014-2020.pdf

Prezentare.PNDR.2014-2020.pdf

Prezentare.POIM.2014-2020.pdf

Prezentare.POR.2014-2020.pdf

Prezentare.POC.2014-2020.pdf

Prezentare.POCA.2014-2020.pdf

Prezentare.POCU.2014-2020.pdf

Prezentare.POAT.2014-2020.pdf

 

PO COMPETITIVITATE 2014-2020

Vers.1_mai 2014 RO

 

PO CAPITAL UMAN 2014-2020

Vers.iun_2014_RO.pdf


PO INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Vers.I_iun.2014_RO.pdf

 

PO ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020

Vers.1_13 mai 2014 RO

 

 

Pentru a putea accesa următoarele materiale, trebuie să fiți membru AMCOR și să vă logați.


1. Comitetul Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP)
1.1. Reuniunea nr.1 din 23.08.2012
1.2. Reuniunea nr.2 din 02.11.2012
1.3. Reuniunea nr.3 din 14.03.2013
1.4. Reuniunea nr.4 din 11.06.2013

2. Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială (CCCT)
2.1. Grupul de lucru Cadrul strategic de dezvoltare teritorială a României, monitorizare si impact teritorial (GL 1 CSDTR)
2.2. Grupul de lucru Dimensiunea urbană (GL 2 DU)
2.3. Grupul de lucru Instrumente de dezvoltare teritorială (GL 3 IDT)
2.4. Grupul de lucru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării şi alte strategii macroregionale (GL 4 SUERD)
2.5. Grupul de lucru Cooperare Teritorială Europeană (GL 5 CTE)

3. Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare Regională (CCDR)
3.1. Grupul de lucru Mediul de afaceri (inclusiv reabilitarea site-urilor industriale poluate)
3.2. Grupul de lucru Infrastructură regională și locală
3.3. Grupul de lucru Eficiență energetică
3.4. Grupul de lucru Dezvoltare urbană

4. Comitetul Consultativ Tematic Mediu și Schimbări Climatice (CCTMSC)
4.1. Grupul de lucru pentru Managementul Apei
4.2. Grupul de lucru pentru Gestionarea Deșeurilor

5. Comitetul Consultativ Tematic pentru Competitivitate și Eficiență Energetică (CCT CEE)
5.1. Grupul de lucru pentru Competitivitate (GLC)
5.2. Grupul de lucru Energie (GLE)
5.3. Grupul de lucru Mediu de Afaceri și Comerț (GLMAC)
5.4. Grupul de lucru pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (GL-CDI)

6. Grupul de lucru Asistență Tehnică – GL AT (Comitetul Consultativ Tematic Administrație și Bună Guvernanță – CCT ABG)
6.1. Reuniunea nr.1 din 14.09.2012

7. Grupul de lucru tehnic privind formarea profesională și cercetare, dezvoltare și inovare (Comitetul Consultativ Tematic - Ocupare, Incluziune Socială și Servicii Sociale)

8. Grupul de lucru Inovare și formare profesională (Comitetul Consultativ Tematic Dezvoltare rurală, agricultură și pescuit)
8.1. Reuniunea nr.1 din 18.09.2012
8.2. Reuniunea nr.2 din 24.10.2012
8.3. Reuniunea nr.3 din 08.05.2013
8.4. Reuniunea nr.4 din 31.07.2013

9. Grupul de lucru LEADER (Comitetul Consultativ Tematic - Dezvoltare rurală, agricultură și pescuit)
9.1. Reuniunea nr.2 din 25.10.2012
9.2. Reuniunea nr.1 din 26.09.2012
9.3. Reuniunea nr.3 din 11.12.2012
9.4. Reuniunea nr.4 din 30.07.2013

10. Grupul de lucru pentru Agenda digitală (Comitetul Consultativ Tematic Comunicații și Tehnologia Informației)

11. Grupul de lucru Dezvoltarea economică în spațiul rural (Comitetul Consultativ Tematic - Dezvoltare rurală, agricultură și pescuit)
11.1. Reuniunea nr.1 din 14.09.2012
11.2. Reuniunea nr.2 din 23.10.2012
11.3. Reuniunea nr.3 din 05.12.2012
11.4. Reuniunea nr.4 din 30.07.2013

12. Comitetul Consultativ Tematic Dezvoltare rurala, agricultura si pescuit (CCT DRAP)