Perspective în 2012 - oportunităţi pentru consultanţa în management

 

Fiecare început de an este în mod firesc asociat cu intenţii privind desfăşurarea propriilor activităţi, cu proiecte sau obiective de atins, cu aşteptări de la mediul socio-economic şi cu previziuni referitoare la tendinţele probabile de evoluţie în diferite domenii de activitate.

Anul 2012, parcă mai mult decât anii anteriori, este marcat de o încărcătură foarte diversă de aşteptări, mergând de la optimismul moderat din mediile de afaceri unde predomină încrederea în depăşirea crizei financiare şi relansarea creşterii sectoarelor economice de baza, până la îndoieli şi previziuni sumbre - unii ezoterişti prevăd chiar sfârşitul lumii, conform interpretării discutabile a calendarului Mayas.

Conform raportului din ianuarie a. c. al  Băncii Mondiale,  anul 2012 se va caracteriza prin nesiguranţă şi vulnerabilităţi. În prima faza a crizei (2008-2011) au suferit mai ales ţările cu economii bazate preponderent pe servicii si cu grad ridicat de îndatorare iar pe parcursul anilor 2012-2013 din cauza reducerii semnificative a fluxurilor de capital şi implicit a cererii de echipamente vor fi afectate şi economiile unde industria are o pondere însemnată.

Criza financiară va lovi mai ales ţările dezvoltate, dar prin reducerea investiţiilor de capital va ricoşa şi spre ţările emergente, chiar dacă acestea vor avea rate de creştere a GDP de 4-9%. Creştere economică de 1-4% se prevede şi în ţările Europei pentru ca astfel, împreună cu măsurile de  austeritate să fie combătută mai eficient criza.

În România, ca şi în multe alte ţări europene, imaginea este chiar mai mai complexă din cauza efectelor în plan social a măsurilor de austeritate determinate de situaţia economică şi de criza datoriilor suverane la nivel european. Cu toate acestea există premise mai favorabile pentru 2012 reflectate de indicatorii macro care au o tendinţa încurajatoare, cu toată teama de instabilitate politică şi de ameninţările posibile, în special din exterior. Astfel, inflaţia scade la 3%, puterea de cumpărare începe să crească, economisirea este pe trend ascendent, dobânda de referinţă a BNR scade la 5,75%, cursul de schimb al leului este relativ stabil, iar W.B. ia în considerare pentru România creşterea PIB cu 1,5% în 2012 şi cu 3% în 2013, ceea ce este cam puţin pentru o ţară aflată în curs de dezvoltare.

Din păcate există două Românii: Sectorul Urban care se apropie de nivelul minim al unei ţări dezvoltate şi Sectorul Rural care se prezintă ca o ţară subdezvoltată. Dezvoltarea prioritară a sectorului rural, care reprezintă 40% din populaţia ţării, devine indispensabilă pentru accederea României în rândul ţărilor dezvoltate.

Majoritatea analiştilor apreciază totuşi ca decalajele faţă de media UE în sectorul rural, infrastructură, productivitate, servicii de bază pentru populaţie (sănătate, educaţie, IT&C, transport etc.) reprezintă oportunităţi de dezvoltare şi motoare de creştere în această perioada de criză, ţinând cont şi de finanţarea prevăzută din fonduri europene.

Previziunile, planurile și proiectele anunţate în diferite domenii de activitate confirmă aceste evaluări şi aserţiunea că există sectoare cu perspective promiţătoare în 2012-2013.

- În 2012, peste 1,4 miliarde de Euro vor fi disponibile din fonduri europene, prin zece măsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pentru care vor fi deschide sesiuni de depunere de proiecte, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii. Printre altele se speră că va creşte în anii următori şi valoarea produselor agro-alimentare exportate de la 360 Euro/Ha la 800Euro/Ha, cum este în Polonia;

- Industria de autovehicule anunţă programe substanţiale de modernizare şi de dezvoltare, în special la Renault-Dacia şi la Ford România, care vor susţine preponderent creşterea exporturilor româneşti, (unul din motoarele creşterii) şi vor avea de asemenea implicaţii deosebit de favorabile în creşterea activităţii companiilor din România, subfurnizoare de piese şi componente auto.

- În condiţiile premiselor existente de creştere economică, construcţiile pot fi un important generator de creştere în 2012 pe o piaţă de cca. 10 mld Euro. Astfel numai în infrastructura se prevede ca până în decembrie aproape 160 de kilometri de autostradă se vor adăuga la cei 390 de kilometri existenţi în România, finanţarea pentru cele mai multe proiecte fiind asigurată din fonduri europene. Sunt prevăzute de asemenea programe ample de reabilitare a drumurilor naţionale şi a căilor ferate, realizarea Magistralei 5 a metroului etc. Marile lucrări de infrastructură vor face posibile şi vor stimula dezvoltarea  de proiecte consecutive sau adiacente de dezvoltare economică şi socială;

- În domeniul energiei, la capacitatea totală de producere instalată în par­curi eoliene de circa 1.000 MW, s-ar putea adăuga anul acesta noi parcuri eoliene cu o capacitate cuprinsă între 800 MW şi 1.000 MW, pornind de la estimările AREE şi ANRE. Modernizarea termocentralelor existente precum şi noua termocentrală OMV PETROM, vor contribui la asigurarea bazei energetice necesare dezvoltării economice şi chiar a exportului.

Consultanţa de afaceri şi în management, prin specificul activităţilor şi implicarea nemijlocită în societate, resimte direct efectele evoluţiei socio-economice, astfel pe baza intenţiilor declarate din domeniul public şi din sectorul privat, se conturează în anul 2012 o serie de oportunități, cum ar fi:

- Cererea în creştere de consultanţă în sectoarele în care corporaţiile private prevăd o revigorare a profitabilităţii: industria auto, construcţii, energie, transporturi, prelucrarea lemnului etc.

- Asigurarea sustenabilităţii proiectelor sau obiectivelor existente, restructurarea unor întreprinderi de stat, sau reactivarea unor activităţi în sectorul industrial pe fondul creşterii preţului unor minerale pe plan mondial (minereuri, materiale de construcţie, ţiţei, gaze, cărbune).

- Creşterea atracţiei pentru investiţii în agricultură şi consecutiv în industria alimentară, concomitent cu lărgirea pieţei de comercializare şi arendare a terenurilor agricole ca urmare a penalizării proprietarilor cu terenuri nelucrate

- Proiectele de Parteneriat Public Privat (în domenii ca: energie, transporturi, mediu, dezvoltare regională, sănătate, justiţie) din programul Guvernului

- Intensificarea activităţilor/programelor locale/centrale finanţate din fonduri europene, POS pentru: mediu, transport, dezvoltare resurse umane, regional, creşterea competitivităţii

- Accesarea schemelor de Ajutor de Stat pentru stimularea investiţiilor private, valorificarea resurselor şi dezvoltarea regională durabilă etc.

- Privatizarea managementului din cadrul unor mari companii de stat care implică ativităţi de HR şi din celelalte domenii ale consultanţei în management

- Reforma instituţiilor de stat din: educaţie, sănătate, justiţie precum şi a Administraţiei Centrale şi Locale.

Desigur această listă nu este exhaustivă şi ne aşteptăm să fie completată, dar oricare ar fi activităţile şi  indiferent de complexitatea şi amplitudinea lor, există acum premisele în cadrul AMCOR ca acestea să fie abordate cu succes de membrii organizaţiei, singuri sau în asociere (consorţii), iar în cazuri limită ca subcontractanţi.

În aceste activităţi este de așteptat că vor fi tot mai utilizate o serie de tehnici de consultanţă în management, cum ar fi:

Balanced Scorecard, BenchmarkingBusiness Process ReengineeringChange Management ProgramsCore CompetenciesCustomer Relationship ManagementCustomer SegmentationDecision Rights ToolsEnterprise Risk ManagementKnowledge ManagementMergers and AcquisitionsOpen InnovationOutsourcing

Ca atare, pentru membrii AMCOR, Comisia Profesională  de Metodologii,  cu sprijinul membrilor care au dobândit mai multă experienţă în utilizarea unora din tehnicile de consultanţă în management va elabora pe parcursul anului 2012 o definire unitară însoţită de o prezentare sintetică a  acestor  tehnici.

Dr.ec.ing. Lucian Moţiu

Vice Preşedinte AMCOR