Comisia Profesională Achiziții Publice

 

Misiunea Comisiei Profesionale Achiziții Publice este de a promova un climat legislativ stabil pentru firmele de consultanță în management. 

 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Instrucțiunea nr. 1/11.01.2017 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

Instrucțiunea nr. 2/19.04.2017

Ghidul Beneficiarului FIDIC

Ghidul de achiziții publice Freedom House 


Activităţile comisiei

1. Formularea și transmiterea de puncte de vedere către instituţiile competente,  inclusiv documente de poziție referitoare la achizițiile publice din piața de consultanță publică
2. Sprijinirea membrilor AMCOR în activitățile de ofertare ale acestora către entitățile publice
3. Încheierea de parteneriate cu alte instituții de participare publică
4. Inițierea și participarea la dezbateri publice

Membrii Comisiei vor coresponda electronic.  

Documentele elaborate de către Comisie vor fi sub egida AMCOR, vor fi disponibile spre consultare tuturor membrilor AMCOR şi vor fi aprobate de membrii CD AMCOR.

Comisia va redacta şi distribui instituţiilor şi autorităţilor publice la nivel central, societăţii civile şi presei, publicului larg, luări de poziţie punctuale, pe diferite probleme din domeniul achizițiilor publice.


Coordonator: Silviu Stoica, Ramboll South East Europe

 

Propuneri de imbunatatire ale legislatiei in domeniul achizitiilor publice din Romania_noi.2013.doc