Cum mă certific CMC?

 

AMCOR este, începând cu anul 2002, singura organizaţie din România abilitată de ICMCI să acorde titlul de CMC - Certified Management Consultant, consultanților în management.

AMCOR derulează cel puțin două sesiuni de certificare/recertificare anual.

Candidații care nu au mai participat până acum la sesiune vor parcurge și o etapă de precalificare (CV+Sinteză 3 proiecte importante).

Paşi pentru certificare:

1. Completare şi depunere dosar şi achitare taxă aferentă certificării.

Conţinut dosar aplicare CMC:

A Formular pentru aplicare
B Dovada achitării taxei pentru administrarea şi procesarea dosarului
C Experienţa profesională

     C1) Un CV actualizat + copia cărţii de identitate
     C2) Rezumate ale misiunilor de consultanţă
     C3) Dovada Dezvoltării Profesionale Continue şi a programelor de training urmate
     C4) Dovada competenţelor academice şi vocaţionale
     C5) 3 copii ale unor contracte cu clienţii dvs.
     C6) Un rezumat cuprinzând lucruri învăţate în urma unor misiuni

D 3 recomandări şi coordonatele celor care vă recomandă
E* Studiu asupra unei misiuni îndeplinite

* Pentru candidaţii care parcurg procedura de recertificare CMC, dosarul de candidatură nu va cuprinde şi punctul E.

Descărcați: DOCUMENTAȚIE APLICANT

Limba în care se completează: limba engleză.

Dosarul complet se va trimite electronic pe e-mail la adresa alexandra.pusca@amcor.ro, iar sesiunea se va desfășura la sediul AMCOR (str. Ion Brezoianu, nr. 47-49, bl. Liric, sc. B, et. 2, ap. 166, sector 1, Bucureşti). La sesiunea face-to-face cu membrii comisiei vă rugăm să aveți la dvs. dosarul printat în 2 exemplare.

Taxa: se va plăti (la cursul BNR din ziua plății) în contul AMCOR: RO39BACX0000004521474001 RON deschis la UNICREDIT BANK, sucursala Ştefan cel Mare, în baza unei facturi proforme emise de AMCOR.

Taxa certificare: 300 euro/candidat

Taxa recertificare: 200 euro/candidat

Taxa anuală CMC:

150 euro/CMC pentru consultanții din firme membre AMCOR

250 euro/CMC pentru consultanții din firme care nu sunt membre AMCOR

2. Programare examinare doar pentru aplicanţii cu un dosar care a fost evaluat ca satisfăcător.

Procedura de certificare AMCOR respectă standardele impuse de ICMCI, și consemnate în Declarația de Echivalență. Astfel, auditorii vor utiliza în evaluarea dosarelor de candidatură matricea tehnicilor preferate de evaluare aprobată de reprezentanții ICMCI.

3. Interviul de examinare local.

La interviul de examinare pentru certificarea CMC, candidatul trebuie să realizeze o scurtă prezentare a sa, precum şi o prezentare a misiunii descrise la punctul E din dosarul de certificare.

La interviul de examinare pentru recertificarea CMC, prezentarea va cuprinde câteva informaţii despre evoluţia profesională a consultantului în perioada scursă de la ultima certificare, precum şi prezentarea pe scurt a unei misiuni de consultanţă pe o temă de interes pentru profesie.

4. Înmânare certificat CMC - pentru candidaţii care au trecut cu succes de faza de examinare (interviu).

Observaţii:

Toţi consultanţii certificaţi CMC trebuie să se recertifice la fiecare trei ani. Consultantul trebuie să probeze că în continuare a avut ca activitate principală consultanţa în management şi că şi-a continuat dezvoltarea competenţelor şi a abilităţilor specifice precum şi îmbogăţirea cunoştinţelor.

Întrucât procesul de certificare CMC implică și un proces de învățare din partea aplicanților, recomandăm ca fiecare candidat la titlul de CMC să își aleagă un tutore (din rândul consultanților certificați deja) și să se consulte cu acesta de-a lungul procesului de certificare.


NB: Începând din anul 2015 la sesiunile CMC pot participa atât consultanți cu experiență din firme membre AMCOR, cât și consultanți din firme care nu sunt membre AMCOR.

Spre deosebire de sesiunile anterioare, începând din anul 2016, persoanele care nu au mai participat până acum la sesiunile de certificare CMC vor parcurge o etapă de precalificare care presupune trimiterea unui CV și a unei sinteze a 3 proiecte importante la adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.ro 

Consultanții care vor participa la recertificare nu vor parcurge această etapă de precalificare, fiind invitați să completeze și să trimită direct dosarele de recertificare CMC în termenele anunțate.