Documente

Documente aprobate de Adunarea Generală:

1. STATUTUL AMCOR 2019, votat pe 28.02.2019 disponibil aici

2. CODUL ETIC AMCOR, disponibil aici

English Document here

3. GRILA DE COTIZAȚII AMCOR 2019, disponibilă aici


PROCESE VERBALE ADUNARE GENERALĂ AMCOR:

4. Procesul verbal al Adunării Generale din 2012, disponibil aici

5. Procesul verbal al Adunării Generale din 2013, disponibil aici

6. Procesul verbal al Adunării Generale din 2014, disponibil aici

7. Procesul verbal al Adunării Generale din 2015, disponibil aici

8. Procesul verbal al Adunării Generale din 2016, disponibil aici

9. Procesul verbal al Adunării Generale din 2017, disponibil aici

10. Procesul verbal al Adunării Generale din 2019, disponibil aici

Documente aprobate de Consiliul Director:

1. Raportul de activitate pentru anul 2010, disponibil aici

2. Hotărârea Consiliului Director din 8 aprilie 2010, disponibilă aici

3. Hotărârea Consiliului Director din 15 aprilie 2011, disponibilă aici

4. Hotărârea Consiliului Director din 28 martie 2012, disponibilă aici

5. Raportul de activitate pentru semestrul 1, 2011, disponibil aici

6. Raportul de activitate pentru anul 2011, disponibil aici

7. Raportul de activitate pentru anul 2012, disponibil aici

8. Hotărârea Consiliului Director din 4 decembrie 2013, disponibilă aici

9. Raportul de activitate pentru anul 2013, disponibil aici

10. Raportul de activitate pentru anul 2014, disponibil aici

11. Raportul de activitate AMCOR 2012-2015, disponibil aici

12. Hotărârea Consiliului Director din 26 mai 2014, disponibilă aici

13. Hotărârea Consiliului Director din 16 decembrie 2014, disponibilă aici

14. Hotărârea Consiliului Director din 25 ianuarie 2016, disponibilă aici

15. Hotărârea Consiliului Director din 29 iulie 2016, disponibilă aici

16. Hotărârea Consiliului Director din 26 mai 2017, disponibilă aici

17. Raportul de activitate AMCOR 2015-2019, disponibil aici