Regulament AMCOR AwardsProcedura de înscriere în concurs:

A. Condiţii de participare

Firma de consultanţă trebuie să fie membru AMCOR şi să deţină minim 3 ani de activitate în domeniu.

Să respecte termenul limită pentru trimiterea dosarului de candidatură 

Să plătească taxa de participare 100 de euro pentru 2 proiecte înscrise (suma nu include participarea la concursurile internaționale)

Să deţină acordul clientului pentru înscrierea proiectului în concurs

Proiectele eligibile sunt cele încheiate în ultimii 3 ani. 

Formular completat şi semnat prin care candidatul este de acord cu regulile AMCOR Awards şi cu decizia juriului.

 

B. Dosarul de înscriere în concurs

Fişa de evaluare a proiectului

Dovada plăţii de înscriere în concurs

Aprobarea clientului de a înscrie proiectul în concurs

Formularul completat prin care participantul este de acord cu regulile concursului

 

C.  Procesul de evaluare a proiectelor este alcătuit din trei etape:

1) Lista preliminară:

Fiecare dosar de candidatură este verificat pentru a asigura respectarea criteriile de participare.

2) Evaluarea proiectului:

Se va realiza în funcţie de criteriile de evaluare. Iar fiecare criteriu detaliat în proiect va fi notat cu un punctaj maxim de 100 puncte. Eseul va fi evaluat de asemenea  şi de către client. Evaluarea finală va fi realizată de către juriu.

3) Interviul:

În urma evaluării eseului, cinci proiecte vor intra în ultima etapa de evaluare: interviul via conference call. Susţinerea interviului va fi realizată de cel puţin un consultant (ideal ar fi managerul de proiect) împreună cu un reprezentant din partea clientului.

Notă: Documentaţia pentru AMCOR Awards poate fi depusă fie în limba română fie în limba engleză (preferabil). În cazul în care proiectul este declarat câştigător, iar documentaţia este realizată în limba română, candidatul în termen de 2 luni trebuie să trimită documentaţia în limba engleză.

DOCUMENTATIE AMCOR AWARDS 2016